Al eeuwenlang regelen waterschappen namens bewoners de waterhuishouding van een gebied. Water raakt iedereen, zeker in een land als Nederland. We zijn er trots op. Maar we zien het te snel als vanzelfsprekend. Dat we genoeg water hebben, niet te veel en niet te weinig. Ik ben al vanaf mijn 25ste actief als bestuurder bij een gemeente, provincie en waterschap. Ik wil daar graag weer mijn bijdrage aan leveren. 

Klimaatadaptatie, duurzaamheid, innovatie, en bodemdaling tegengaan gaan me het meest aan het hart.

Nederland is een enorm innovatief en vindingrijk land. Wanneer overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven goed samenwerken, kunnen wij de uitdaging aan om Nederland duurzaam te maken. Maar hoe mooi en uitdagend een thema ook lijkt; ik kijk altijd eerst of wij er als waterschap wel over gaan. Want het helpt echt niet als te veel overheden zich ergens mee gaan bemoeien. En dat is ook zonde van de tijd en geld. Kerntaken dus; doe als waterschap wat je moet doen en doe dat goed! We doen dat samen met de kennis die er is, van inwoners en ondernemers. Dan zijn we ook in staat om in te spelen op het veranderende klimaat.

Het mooiste stuk van het waterschap

In ons waterschap zijn er zoveel mooie plekken om van te genieten. Ik vind de rivier de Vecht van Breukelen naar het noorden bijvoorbeeld prachtig. Maar ik voel me ook goed thuis in de bossen van het Gooi. Of toch de Diemerzeedijk?

Ik zwem ook graag in buitenwater. Ik doe mee aan triatlons, en zwemmen is bij die sport het eerste onderdeel. Daarna volgt het fietsen en tenslotte het hardlopen. Vanuit het water zie je ontzettend veel wat je anders niet ziet. Vorig jaar heb ik wel eens de Spiegelplas of De Wijde Blik rondgezwommen. Prachtig is het om rond eilandjes te zwemmen en te zien hoe zeilboten rekening met mij houden. En zij genieten ook van water!

Nevenfuncties

Betaald

  • Raadsgriffier gemeente Lelystad