Veel mensen weten niet zo goed waar het waterschap over gaat. Terwijl het waterschap belangrijke beslissingen neemt. Bijvoorbeeld over duurzaamheid en klimaatverandering. Of bodemdaling die zorgt voor schade. En over een eerlijke verdeling van de waterschapsbelasting.

Ik wil het waterschap graag meer laten zien aan bewoners. En iedereen zo vroeg mogelijk betrekken bij onze beslissingen. In de ideale wereld zetten bewoners de eerste stap en doen we als waterschap mee met hún plannen. Zo kunnen we samen beslissingen nemen die goed zijn voor mens, dier en planeet op de lange termijn.

Digitale agenda

Mijn partij werkt in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met de Piratenpartij. Ik wil de democratie van het waterschap daarom vernieuwen. Als wetenschapper op het gebied van kunstmatige intelligentie wil ik werken aan digitale plannen voor het waterschap. Met oog voor mensenrechten in een digitaal tijdperk.

Ik ben erg geïnteresseerd in groene en duurzame thema’s. Zoals de overgang naar duurzame energie en ruimte voor plant en dier. Maar ook een eerlijke verdeling van onze lasten, waarbij de vervuiler betaalt.

In de ideale wereld zetten bewoners de eerste stap en doen we als waterschap mee met hún plannen.

Thuis in Amsterdam

Vanaf mijn geboorte heb ik me in Amsterdam altijd fijn gevoeld. Toen ik in Velp en Doetinchem woonde, speelde mijn sociale leven zich vooral af in Amsterdam. Voor mijn studie ben ik direct weer terugverhuisd.

Voor mij is Amsterdam een vrijhaven met een prettige sfeer. Er gebeurt altijd iets. Op een mooie dag zit ik graag met vrienden aan het water in de zon. Bijvoorbeeld bij de Schinkeleilanden. Of ik maak een vaartocht door Amsterdam in een fluisterbootje.

Nevenfuncties

Betaald

  • Medeoprichter/directeur Idea synergie, Amsterdam

Onbetaald

  • Penningmeester Meer Democratie, Amsterdam
  • Penningmeester Stichting Drugsbeleid, Amsterdam