Water is voor mij een bron voor een eerlijke samenleving. Iedereen moet de welvaart van het water kunnen ervaren. Maar het is nu oneerlijk verdeeld. In de wereld, maar ook in ons gebied. We kunnen wel zwemmen in de Vecht, maar niet in de grachten. Het water in Amsterdam moet dus schoner. 

Het water in Amsterdam moet schoner.

Ik wil dat meer mensen betrokken zijn bij de beslissingen van het waterschap. Iedereen wil schoon water en droge voeten. Maar de meningen verschillen over hoe we dat moeten bereiken. De waterschapsbelasting waarmee we ons werk betalen moet eerlijker worden verdeeld. Zodat de sterkste schouders en de grootste vervuilers de zwaarste lasten dragen.

Volkstuin aan de Amstel

De Amstel vind ik geweldig, het is zo’n afwisselende rivier. Het is een groene oase die bij de Berlagebrug opeens midden in een drukke stad ligt. Ik woon zelf bij de Nieuwe Amstelbrug. Mijn volkstuin ligt aan de Amstel in het Veenweidegebied. Met een half uurtje fietsen langs de Amstel ben ik helemaal buiten!

Portefeuille

Simon Deurloo (5e loco-dijkgraaf) heeft de volgende taken in zijn portefeuille:

  • Financiën (inclusief belastingen, deelnemingen en vastgoed en dus ook fysieke beveiliging)
  • Digitalisering inclusief informatiebeheer (archief)
  • Participatiebeleid
  • Governance tot en met organisatiebesluit
  • Lid Uniecommissie CBCF

Nevenfuncties

Betaald

  • Directeur en groot aandeelhouder, Popdat BV, Amsterdam