1730: Paalworm en nieuwe verstevigingen

Paalworm zorgt voor grote schade aan houtwerk in dijken en sluizen Een paalworm is een lange mossel. Waarschijnlijk komt dit diertje met schepen vanuit Suriname, de Antillen en Oost-Indië.

De dijken worden steviger gemaakt. Dat gebeurt door ze een vlakker talud – de aflopende kant van de dijk - te geven. Op de helling komen stenen.

Deze tekening uit 1702 geeft een beeld van de houten palendijk langs de Zuiderzee. De tekening zit in een bundel met voorstellen van een jurist - Nicolaas Listing. Het doel is om de slechte staat van de dijk te verbeteren. Op de voorgrond de Ipenslotersluis, 1702