Diemerzeedijk

De Diemerzeedijk loopt van Amsterdam tot de Diemerdammersluis. Die ligt ten oosten van IJburg. De dijk is in de 13e eeuw aangelegd. Hij moest het land tegen de Zuiderzee beschermen. In de dijk liggen twee sluizen: de Ipenslotersluis en de Diemerdammersluis.

Diemerzeedijk fietser

Loopt u vandaag de dag over de Diemerzeedijk? Dan ziet u allerlei soorten huizen: de nieuwe stadswijk IJburg. Deze wijk bestaat uit opgespoten eilanden in het IJmeer. In totaal komen er zes eilanden. Daar wonen straks zo’n 45 duizend mensen.

Naast de Diemerzeedijk beheren wij nog veel meer dijken om overstromingen en wateroverlast te voorkomen. We onderhouden deze dijken goed.

Geschiedenis van de Diemerzeedijk

De veengebieden rondom Amsterdam komen vanaf de 11e eeuw steeds lager te liggen. Dat maakt het risico op overstromingen door de Zuiderzee groter. De Allerheiligenvloed in 1170 is de aanleiding om de Diemerzeedijk aan te leggen. In de eeuwen daarna breekt de dijk vaak door. De dijk wordt keer op keer versterkt. In 1916 breekt de Diemerzeedijk bij Fort Diemerdam door. Dit is de laatste overstroming. In 1932 wordt de Afsluitdijk gebouwd. Vanaf dan houdt de Diemerzeedijk dus geen Zuiderzeewater meer tegen. De Diemerzeedijk houdt nu water van het Markermeer tegen. Hieronder leest u meer over de geschiedenis.

Opschonen voor de komst van IJburg

Voordat IJburg er kwam, moest de Diemerzeedijk worden opgeschoond. De gemeente heeft de plek namelijk jaren gebruikt als stortplaats. Ook verbrandde de gemeente er huisvuil en chemisch afval. Het schoonmaken van het gebied duurde van 1990 tot 2002.

Het vuil in de bodem mag niet weglekken. Daarom is er om het gebied een 15 kilometer lange damwand gekomen. Deze damwand is 18 meter diep. Bovenop het afval is een laag aarde van twee meter gestort. Nu loop je door hier een prachtig stadspark: het Diemerpark.

Uitwateringssluizen

In de Diemerzeedijk liggen twee sluizen. De Ipenslotersluis ligt ten oosten van de A10. En de Diemerdammersluis ligt bij het fort Diemerdam. De sluizen zijn in de 13e eeuw gebouwd. Deze sluizen gebruiken we bij hoge waterstanden in het landelijke gebied bij Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. De sluizen voeren water af naar het IJmeer. 

Gemeenlandshuis

Op de Diemerdijk staat ook het Gemeenlandshuis. Ruim 250 jaar was het Gemeenlandshuis eigendom van het waterschap. Sinds 2008 is het gebouw in bezit van Vereniging Hendrick de Keyser. Die liet het pand flink herstellen. Tegenwoordig is Het Gemeenlandshuis ook een prachtige trouwlocatie.

Wandelroute Waterkeringpad

Het Waterkeringpad is een wandelroute tussen Amsterdam Centraal Station en Huizen. De route is in 8 stukken verdeeld. Als u deze mooie wandelroute loopt komt u ook over de Diemerzeedijk. 

Diemerzeedijk

Feiten en cijfers

Functie: primaire waterkering. Tot 1932 een zeewaterkering.
Waterpeil: IJmeer: zomerpeil NAP -0,20 m Winterpeil NAP -0,40 m. Nieuwe Diep/Amsterdam-Rijnkanaal: NAP -0,40 m.
Kruinhoogte:  ongeveer NAP +3,00 m
Lengte: ongeveer 7 km

Geschiedenis van de Diemerzeedijk