Middeleeuwen: de bodem zakt

In de middeleeuwen begint het veen in te zakken. Dat heeft twee redenen. Het ingezakte veen houdt water beter vast. Het is hierdoor moeilijker om het water af te voeren. Ten tweede wordt het veen afgegraven.

In die tijd is turf (gedroogd veen) de belangrijkste brandstof. Er wordt zoveel veen weggehaald dat er plassen ontstaan. Het is lastig om dorpen als Mijdrecht en Waverveen droog te houden.

Lees meer over de geschiedenis van gemaal Petronella