10e eeuw: Landbouw

Tot de 10e eeuw bestaat het gebied ten westen van Amsterdam uit hoogveen. Daarna maken boeren het gebied geschikt voor landbouw. Om de grond droger te maken, graven ze sloten naar het IJ. Daardoor wordt de grond dichter en lager. Maar ook kwetsbaarder voor het IJ.