1275: Amstelredamme

Op de plek die tegenwoordig nog de Dam heet, wordt een dam aangelegd. En er gaan ook mensen bij wonen. In de dam komt een sluis, zodat schepen in en uit kunnen varen. De woonplaats krijgt de naam ‘Amstelredamme’, later Amsterdam.