1525: Hoogheemraadschap Amstelland

Keizer Karel V richt het Hoogheemraadschap Amstelland op. De belangrijkste taak van het Hoogheemraadschap is het boezembeheer. Hiervoor controleert het de dijken rond het gebied. En het afvoeren van het teveel aan water. Later ontstaan nog eens 6 plaatselijke waterschappen of polders.


Bron: Historisch archief van het waterschap op Archieven.nl.

Lees meer over de geschiedenis van de Amstel