1085: Landbouw

De eerste boeren bouwen hun boerderijen op de oevers. Zij graven sloten naar het midden van het veengebied. Die sloten voeren het teveel aan water af naar de Kromme Mijdrecht. Zo maken ze het gebied geschikt voor landbouw.

De sloten lopen allemaal naar het centrum van het veen. Daarom zijn de stukken grond in het midden het smalst. Meer naar buiten toe worden ze breder. Dit zie je tegenwoordig nog steeds terug bij de Ronde Venen.

Lees meer over de geschiedenis van de Kromme Mijdrecht