13e - 16e eeuw: mensen nemen het gebied rond Tienhoven in gebruik

In de 11e eeuw is het gebied ten oosten van de Vecht nog een veengebied. Het is dus nat en drassig en kan niet gebruikt worden voor landbouw. Vanaf de 13e eeuw komt daar langzaam verandering in.

Met sloten wordt het water uit het gebied afgevoerd naar de Vecht. Van west naar oost wordt het land langzaam steeds droger.