15e - 19e eeuw: Tienhovensche plas ontstaat

Vanaf het jaar 1400 wordt de vraag naar turf steeds groter. Turf is ingedroogde veengrond met resten van dode planten. In de snel groeiende steden wordt het als brandstof gebruikt om huizen te verwarmen. Het veen wordt daarom in hoog tempo afgegraven.

Vaak gebeurt dat met lange stroken tegelijk. De overgebleven stroken veen vormen zogenaamde ‘legakkers’. Deze legakkers worden vaak alsnog afgegraven of ze worden weggeslagen door het water. Zo ontstond de Tienhovensche plas.

De legakkers zijn ook nu nog goed terug te zien in het landschap. We werken aan het herstellen van sommige legakkers in de Loosdrechtse plassen. Lees er alles over op onze projectpagina.