1673: De bouw van de Groote Zeesluis

Als het water in de Zuiderzee hoog staat, dreigen de dijken van de Vecht te breken. Om dit te voorkomen, bouwt men in 1673-1674 de Groote Zeesluis in Muiden.

Dit voorkomt dat er veel zout water het land instroomt. Dat is namelijk slecht voor de landbouw in het gebied.

De bouwers plaatsen duizenden palen onder de sluis. De sluis moet breed genoeg zijn voor de schepen uit Amsterdam. Ook mag de tol niet hoger zijn dan die van de sluis bij Hinderdam. Tol is het geld dat schippers moeten betalen om door de sluis te mogen.

Zodra de nieuwe zeesluis klaar is, breekt men de sluis bij Hinderdam af.


Zeesluis Muiden kaart 1736 Sluis in Muiden met brug. Gezien vanaf de binnen- en buitenkant. Tekening uit 1736. Bron: Historisch archief AGV. Klik voor een vergroting en meer informatie.

Lees meer over de geschiedenis van de Groote Zeesluis Muiden