1897: Aanpassing Hollandse Waterlinie

In 1897 krijgt de Weersluis een plek in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

In 1897 krijgt de Weersluis een plek in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De sluis wordt aangepast zodat deze ook gebruikt kan worden als keer- en inlaatsluis. Deze lijn is voor verdediging in oorlogstijd. Het bestaat uit forten, burchten en sluizen. De linie kan grote stukken land onder water zetten. Het water staat dan te hoog voor een leger te voet of te paard. Maar het water is ook weer te laag voor een schip om erover te varen. De waterlinie blijft bestaan tot 1940.

Lees ook op Wikipedia: De Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Lees meer over de geschiedenis van de Weersluis en de Weersloot