Project

RWZI Huizen en Blaricum

Wordt aan gewerkt

De rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI´s) van Huizen en Blaricum zuiveren het afvalwater van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Beide RWZI´s zijn toe aan groot onderhoud of vernieuwing. Uit onderzoek blijkt dat het duurzamer en voordeliger is om één nieuwe RWZI te bouwen in plaats van twee. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht doet daarom onderzoek naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe RWZI.

Direct naar:
hoe we afvalwater schoonmaken in een waterzuivering (RWZI

de antwoorden bij een aantal voor de hand liggende vragen

Luchtfoto van RWZI Huizen en RWZI Blaricum

Eén nieuwe RWZI voor Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes

Uit onderzoek blijkt dat het duurzamer en voordeliger is om één RWZI te bouwen in plaats van twee. Met een nieuwe RWZI kunnen we het afvalwater nog beter zuiveren en innovatie toepassen zoals het hergebruik van reststoffen en gezuiverd afvalwater. Door het bouwen van één nieuwe zuivering besparen we energie en kosten en creëren we ruimte in Het Gooi op het vrijkomende stuk grond.

Voordelen en kansen één nieuwe RWZI:

  • Minder ruimte nodig voor beide RWZI’s
  • Minder geur en geluid
  • Minder energie nodig om rioolwater te zuiveren
  • Minder kosten op lange termijn
  • Opwekken van duurzame energie op de RWZI
  • Terugwinnen van warmte uit rioolwater voor ruim 4.000 woningen
  • Samenvoegen van de zuiveringen creëert ruimte in Het Gooi

Waar kan een nieuw RWZI worden gebouwd?

Op dit moment onderzoeken we waar de nieuwe, moderne RWZI het beste gebouwd kan worden: op één van de huidige locaties of misschien op een nieuwe locatie. Het blijkt technisch mogelijk om op een van beide huidige locaties een RWZI te bouwen die beide RWZI’s kan vervangen. We hebben ook gezocht naar andere locaties voor een nieuwe RWZI. Dat deden we samen met de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. De conclusie is dat er in het dichtbebouwde Het Gooi, waar ook veel beschermde natuurgebieden zijn, geen andere locatie beschikbaar is voor een nieuwe RWZI.

Hoe bepalen we welke locatie het beste is?

Bij de uiteindelijke keuze gaat het om een zorgvuldige afweging van kansen en risico’s voor de bouw, beheer en onderhoud van de RWZI en de bijbehorende (pers)leidingen om het afvalwater bij de RWZI te krijgen. We kijken ook naar waar we het gezuiverde afvalwater lozen en het effect op het ontvangende water, naar de gevolgen van het veranderende klimaat en effecten op de omgeving en het milieu. We willen ook weten voor welke locatie de meeste steun is van gemeenten. Daarom werken we nauw samen met de gemeenten Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes.

Waar houden we rekening mee:

  • Doelmatigheid: kosten - baten
  • Omgeving: met welke zaken in de omgeving moeten we rekening houden
  • Duurzaamheid: minimale CO2-emissie (klimaatneutraal), minimaal gebruik grondstoffen (circulair), maximale zuivering van afvalwater voor extra schoon oppervlaktewater.

Mening van bewoners 

We horen ook graag de mening van bewoners over de huidige RWZI en waar we rekening mee moeten houden als we daar een nieuwe RWZI gaan bouwen. De verschillende meningen van bewoners geven we mee aan het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en delen we ook met de gemeenten Huizen en Blaricum.

Vanaf donderdag 8 juli kunt u uw mening (aandachtspunten, ideeën) aan ons doorgeven. Invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en kan anoniem. Bewoners kunnen tot en met 22 augustus 2021 de vragenlijst invullen. 

Het is niet meer mogelijk om de vragenlijst in te vullen.

Bestuur waterschap neemt besluit

Het is uiteindelijk aan het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om een besluit te nemen waar de nieuwe RWZI gebouwd moet worden. Zij kijken daarbij ook naar de mening van bewoners in de omgeving en wat die betekent voor de te bouwen RWZI. 

Voorlopige planning

2020 – 2021         Locatieonderzoek (besluit bestuur waterschap in november 2021)

2022 - 2025          Projectvoorbereiding (ontwerp, vergunningen, aanbesteding)

2025 - 2027          Projectuitvoering (bouw en realisatie)

2027 – 2060         Beheer en exploitatie

Meer weten?

Lees de antwoorden bij een aantal voor de hand liggende vragen.

Blijf op de hoogte

In samenwerking met: