Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Warmte uit water

Special energietransitie

Het klimaat verandert wereldwijd. De gemiddelde temperatuur over de afgelopen eeuw is gestegen. Ook regent het steeds vaker en heviger. Daarom ondertekende Nederland samen met 195 andere landen de Overeenkomst van Parijs. In dit Klimaatakkoord beloven we dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd. In deze special leest u wat we als waterschap doen om dit te bereiken.

Energietransitie: 100% natuurlijke energie

Nederland staat voor een grote uitdaging. In 2050 willen we alle huizen en gebouwen verwarmen zonder aardgas en uitstoot van CO2. We mogen dan alleen nog maar groene energie gebruiken. Dat is energie die we bijvoorbeeld uit zonlicht, wind en water halen. We halen dan minder energie uit kernenergie en verbranding van kolen, olie en gas. Deze verandering noemen we energietransitie. Ook groengas speelt hierin een grote rol, net als warmte uit water halen. In 2019 accepteerden alle waterschappen het Klimaatakkoord. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht helpt als regionale overheid ook mee aan de energietransitie. Dit doen we op deze manier:

  • We investeren in zonne- en windenergie. Ook moedigen we aan om deze duurzame energie te gebruiken.
  • We maken groengas van zuiveringsslib. Zuiveringsslib is afval dat overblijft na het zuiveren van rioolwater.
  • We werken actief mee aan de ontwikkeling van het verwarmen en koelen van gebouwen met oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Dit heet aquathermie. 

Groengasinstallatie bij rioolwaterzuivering in AmsterdamDe groengasinstallatie bij onze rioolwaterzuivering in Amsterdam

Van aardgas naar groengas

Op de rioolwaterzuivering in het Westelijk Havengebied in Amsterdam maken we elke dag 160 miljoen liter water schoon. Bij het zuiveren van rioolwater blijft zuiveringsslib over. Van dit slib maken we nu al biogas: 13 miljoen kubieke meter per jaar. Biogas bestaat uit methaangas en CO2.
In het Westelijk Havengebied hebben we een speciale groengasinstallatie gebouwd. Met de nieuwe installatie halen we CO2 uit het biogas. Zo wordt het groengas. Dit gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas. Dat is goed nieuws, want daarmee is groengas een schone vervanger van het vervuilende aardgas.

Met het groengas kunnen huishoudens koken. En we kunnen zo’n 6.500 woningen verwarmen. Bijvoorbeeld in oude wijken in Amsterdam, waar het minder makkelijk is om van het gas af te komen. Zo helpen we mee aan het doel om Amsterdam in 2040 van het aardgas af te krijgen. Groengas kan ook brandstof zijn voor auto's. Zo hebben we uiteindelijk minder aardgas nodig.

Bekijk in de video hoe we biogas bewerken tot groengas met onze groengasinstallatie.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Warmte halen uit water

Nederland wil graag aardgasvrij worden. Aquathermie kan hierbij een grote rol spelen. Aquathermie is het verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van warmte en koude. Warme en koude zijn net als gas een vorm van energie. We halen deze energie uit 3 verschillende grondstoffen: 

  • Oppervlaktewater (TEO, Thermische Energie uit Oppervlaktewater).
  • Afvalwater (TEA, Thermische Energie uit Afvalwater).
  • Drinkwater (TED, Thermische Energie uit Drinkwater).

Aquathermie is een goede andere keuze voor aardgas. Het is schoon en duurzaam. Ook is water een betrouwbare warmtebron. De overheid of semioverheid zorgt namelijk voor het water.  

Onze rol in de ontwikkeling van aquathermie 

Uit onderzoek blijkt dat aquathermie in Nederland ongeveer 60% van alle gebouwen kan verwarmen. In de provincie Noord-Holland zelfs tot 96%. Energie halen uit oppervlaktewater en uit afvalwater is in ons gebied geschikter dan in de rest van Nederland. Bij ons is namelijk veel oppervlaktewater. En de woningen staan dicht bij elkaar. Aquathermie is het meest geschikt voor gebouwen waar de warmte of kou niet makkelijk naar buiten kan. En die met redelijk lage temperaturen verwarmd kunnen worden. Bijvoorbeeld via vloerverwarming.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht beheert oppervlaktewater en verwerkt afvalwater. Daarom hebben wij een belangrijke rol in de ontwikkeling van aquathermie. We willen de eerste stappen zetten en actief meehelpen.

Podcast: De Wereld van Water

Er gaat een wereld achter water schuil. Presentator Bart Krull trekt er op uit en zoekt deze keer alles uit over energietransitie. Luister de podcast via Spotify (U verlaat deze site)Apple Podcasts (U verlaat deze site) of Google Podcasts
(U verlaat deze site)

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Meer projecten