Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Zitting centraal stembureau

Op 23 maart 2023 is er om 10:00 uur een openbare zitting van het centraal stembureau van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Tijdens deze zitting wordt de uitslag van de waterschapsverkiezingen 2023 vastgesteld en officieel bekendgemaakt. Het centraal stembureau telt uitslagen per gemeente bij elkaar op en controleert. Ook controleert het centraal stembureau of de uitslag per gemeente klopt. 

Iedereen kan bij deze zitting aanwezig zijn. De vergadering is in kamer B10.10 op het hoofdkantoor van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Adres: Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC in Amsterdam.

Hoe werkt het?  

Het centraal stembureau bekijkt tijdens de zitting hoe er is gestemd. Welke partij kreeg de meeste stemmen? Hoeveel mensen hebben gestemd? Hoeveel stemmen zijn ongeldig en waarom? 

Als al deze vragen zijn beantwoord, worden de zetels verdeeld over de partijen en de kandidaten. Wilt u weten hoe dat gaat? Bekijk dan deze video van de Kiesraad:

Zetelverdeling over de partijen (U verlaat deze site)

Mogelijkheid opnieuw tellen 

Als het centraal stembureau denkt dat er tijdens de verkiezingen of tijdens het tellen van de stemmen fouten zijn gemaakt, kunnen zij besluiten om opnieuw te tellen. Ook als kiezers laten weten dat er fouten zijn gemaakt, kunnen zij dit besluiten. De burgemeester van de gemeente waar opnieuw geteld moet worden, moet de stembiljetten opnieuw tellen. Het opnieuw tellen van de stemmen moet openbaar gebeuren. Het centraal stembureau van de provincie moet daarbij aanwezig zijn, omdat er stembiljetten van de provincie bij het waterschap kunnen zijn terechtgekomen en andersom.

Uitslag bekendmaken 

Zodra de uitslag van de verkiezingen bekend is, wordt de uitslag direct op deze website geplaatst.