Project

Bubble Barrier in Amsterdam

In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam heeft The Great Bubble Barrier een luchtbellenscherm (een Bubble Barrier) geplaatst in het Westerdok. Dit bellenscherm helpt voorkomen dat plastic afval via de Amsterdamse grachten naar zee stroomt. 

Hoe werkt het?

Uit een buis onderin de gracht worden luchtbellen naar boven geperst. Deze luchtbellen duwen het plastic in het grachtenwater naar boven. Daarna brengt de stroming van het water het plastic naar de waterkant waar het wordt afgevangen in het opvangsysteem van de Bubble Barrier. Daar halen we het plastic uit het water. De Bubble Barrier werkt 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het systeem is vis-vriendelijk en schepen kunnen er gewoon overheen varen. In de animatie hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Onderzoek naar vangst Bubble Barrier

Plastic Soup Foundation onderzoekt iedere maand het door de Bubble Barrier verzamelde afval met een team vrijwilligers. Ruim een jaar lang wordt het verzamelde afval gedroogd, gesorteerd en geanalyseerd. Het afval wordt ingedeeld in groepen met de zogenaamde OSPAR-methode. Dit levert straks een schat aan informatie op. Het onderzoek is in augustus 2020 van start gegaan en loopt ten minste tot en met juli 2021. Lees meer…

Vangst van de maand

Iedere maand lichten we stukken afgevangen plastic uit. Hierbij kom je meer te weten over de meest gevonden en uniek gevonden items. Je vindt de ‘Vangst van de maand’ op deze pagina en op de sociale media van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Plastic Soup Foundation en The Great Bubble Barrier.

Blijf op de hoogte

Plastic uit het water

Het waterschap en de gemeente pakken plastic in het water samen aan. Want plastic in het water is zeer slecht voor de waterkwaliteit én het waterleven. Dieren kunnen stikken in grotere stukken plastic. En de kleine deeltjes komen in het lichaam van dieren terecht, zoals vissen.

 Medewerkers van Waternet vissen elk jaar 42.000 kilo plastic uit de grachten. Dat gaat vooral om grote drijvende stukken plastic op het water. De kleine deeltjes zweven onder water. Die kunnen we niet op deze manier uit het water halen. De Bubble Barrier kan dat wel.

The Great Bubble Barrier

De Bubble Barrier is bedacht en geplaatst door de startup The Great Bubble Barrier. Kijk voor meer info op www.thegreatbubblebarrier.com.