Situatie 3 - Nes aan de Amstel

Op deze pagina wordt kort omschreven hoe de dijk eruitziet bij situatie 3. Situatie 3 betreft het dorp ‘Nes aan de Amstel’. Ook wordt omschreven welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk hier te verbeteren. Meer informatie en details kan u ook vinden in de ‘Variantennota’ . In dit document staat hoe de varianten zijn afgewogen en op basis van welke criteria. Deze pagina is een samenvatting van ‘situatie 3’ in de variantennota. De variantennota kan u vinden op de hoofdpagina onder het kopje 'documenten en belangrijke informatie'.

Amsteldijk West situatie 1 tm 3

Afbeelding 1: situatie 3, aangegeven met de kleur blauw

 

Welke adressen vallen binnen situatie 3?

  • Amsteldijk-Zuid 127 t/m 180E

 

Omschrijving bestaande situatie

Op de overzichtskaart staat een deel van de dijk met het cijfer ‘3’. Dit betreft de dijk in het dorp ‘Nes aan de Amstel’. In deze situatie loopt de dijk door de bebouwde omgeving. De woningen staan hier vrij dicht op de dijk. De percelen van de aanwonenden zijn bereikbaar vanaf de weg die op de dijk ligt (Amsteldijk-Zuid). Er staat ook veel groen op de dijk; zo zijn er veel groene tuinen (particulier) en staan er aan de Amstelzijde veel bomen. Ook staan er enkele monumentale bomen in de omgeving, zoals bij de kerk en ter hoogte van Amsteldijk-Zuid 132. Door het openbaar groen loopt ook een jaagpad en liggen er meerdere steigers in het water. Af en toe zijn er parkeerplaatsen te vinden langs de oever. Zie onderstaand een simpele weergave van de huidige situatie (figuur 2).

Amsteldijk West situatie 3 huidige situatie

Figuur 2: simpele weergave van huidige situatie 3, Nes aan de Amstel

 

Onze opgave in situatie 3

In situatie 3 (Nes aan de Amstel) moet de hoogte van de dijk op orde worden gebracht. De dijk ligt hier te laag voor de aanstaande 30 jaar. De dijk is op deze locatie wel stevig genoeg.

 

Hoe komen we tot een oplossing?

Hoe kiezen we de beste oplossing om een dijk te verbeteren? In het kiezen van een oplossing gebruikt het waterschap enkele basisregels, ofwel uitgangspunten:

  • We kijken of we de dijk kunnen ophogen met grond. Dit is de standaard manier. Kan dat niet, dan bekijken we of er andere manieren zijn.
  • Bij de uiteindelijke keuze denken we aan de kosten, duurzaamheid, gevolgen voor de omgeving en hoe de manier van dijk verbeteren past in de omgeving.
  • De mening van de omgeving vinden wij belangrijk. We horen graag welke vragen, kansen en ideeën de omgeving heeft over de dijkverbetering.
  • Daarnaast blijven we in gesprek met de omgeving over de voortgang van het project en de keuzes die gemaakt worden.
  • De uiteindelijke keuze van de oplossing wordt gemaakt door het bestuur van het waterschap.

 

Mogelijke oplossingen en voorkeur

Welke manier om de dijk te verbeteren heeft onze voorkeur? Hieronder leest u welke manieren er zijn om de dijk te verbeteren en welke manier onze voorkeur heeft en waarom. Deze gewenste oplossing noemen wij ook wel ‘voorkeursvariant’. 

Mogelijke oplossingen situatie 3:

Hier moeten we de stabiliteit van de dijk verbeteren. Er zijn twee mogelijke oplossingen voor situatie 3:

  • Ophoging dijk: De dijk wordt opgehoogd met grond. Bij deze oplossing zal de dijk onder de weg worden verhoogd.
  • Damwand: We verstevigen de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.

Voorkeursvariant situatie 3:

De voorkeur wordt gegeven aan het plaatsen van een damwand. De voornaamste reden is dat het ophogen van de dijk met grond erg moeilijk inpasbaar is. Als het waterschap de weg zou ophogen, zullen meerdere woningen hun uitzicht verliezen omdat deze al vrij laag liggen. Daarnaast wordt het voor sommige percelen ook moeilijk om te bereikbaarheid te garanderen; de inritten en looppaden zullen dan steiler worden. Ook zal bij het ophogen in grond waarschijnlijk meer bomen gekapt moeten worden (met name op particulier terrein). Zie onderstaand een simpele weergave van de voorkeursvariant (figuur 3).

Amsteldijk West situatie 3 gewenste situatie

Figuur 3: voorkeursvariant situatie 3, damwand in de boezem van de Amstel.

 

Draagvlak en betrokkenheid

Omdat beide varianten technisch te realiseren zijn, heeft het waterschap tijdens persoonlijke gesprekken met bewoners gevraagd welke voorkeur zij hebben. De meerderheid heeft de voorkeur voor het plaatsen van de damwand. De gesprekken met de omgeving lopen momenteel nog. Ook de Dorpsraad van Nes aan de Amstel is betrokken bij dit project

 

Uitdagingen en kansen

Wat betekent de dijkverbetering mogelijk voor u? Hoe zorgen we dat uw oprit en/of tuin straks goed aansluiten op de dijk? Wat doen we met bomen, struiken, hekken en dergelijk die aan de kant moeten voor de dijkverbetering? Hoe zorgen we dat u uw woning kunt bereiken tijdens de werkzaamheden? Hoe zorgen we dat het verkeer veilig gebruik kan maken van de dijk tijdens de werkzaamheden?

Hoe we dat precies gaan doen, dat bespreken we graag met bewoners en ondernemers. Dat doen we tijdens het hele project. Concrete afspraken hierover leggen we vast in een afsprakendocument. Deze afsprakendocumenten worden met elke perceeleigenaar opgesteld. Dat doen wij na de vaststelling van het dijkverbeteringsplan.