Situatie 6 - de Schans, Uithoorn

Op deze pagina wordt kort omschreven hoe de dijk eruitziet bij situatie 6. Ook wordt omschreven welke mogelijke oplossingen er zijn om de dijk hier te verbeteren. Bij situatie 6 is er ook een locatie waar we maatwerk moeten leveren (zie kopje ‘maatwerklocaties). Meer informatie en details kan u ook vinden in de ‘Variantennota’. In dit document staat hoe de varianten zijn afgewogen en op basis van welke criteria. Deze pagina is een samenvatting van ‘situatie 6’ in de variantennota. De variantennota kan u vinden op de hoofdpagina onder het kopje 'documenten en belangrijke informatie'.

Amsteldijk West situatie 4 tm 8

Afbeelding 1: situatie 6, aangegeven met de kleur groen

 

Welke adressen vallen binnen situatie 6?

 • Situatie 6: 
  • Schans 27
  • Schans 29, 30 en 31 (het Rechthuis aan den Amstel)
  • Schans 108, 110, 112, en 114 

 

Omschrijving bestaande situatie

De dijk in situatie 6 loopt langs het hotel en restaurant Rechthuis aan den Amstel tot aan de kruising Schans en Kaag. De woningen staan hier aan de dijk en over de dijk loopt een klinkerweg. Er staan geen bomen aan de dijk. Wel is er een groene kade met daaraan steigers en een terras. Zie onderstaand een simpele weergave van de huidige situatie (figuur 2). 

Amsteldijk West situatie 6 huidige situatie

Figuur 2: simpele weergave van huidige situatie 6de Schans, Uithoorn

 

Onze opgave in situatie 6

In situatie 6 moet de hoogte van de dijk op orde worden gebracht. De dijk ligt hier te laag voor de aanstaande 30 jaar. De dijk is op deze locatie wel stevig genoeg.   

 

Hoe komen we tot een oplossing?

Hoe kiezen we de beste oplossing om een dijk te verbeteren? In het kiezen van een oplossing gebruikt het waterschap enkele basisregels, ofwel uitgangspunten:

 • We kijken of we de dijk kunnen ophogen met grond. Dit is de standaard manier. Kan dat niet, dan bekijken we of er andere manieren zijn.
 • Bij de uiteindelijke keuze denken we aan de kosten, duurzaamheid, gevolgen voor de omgeving en hoe de manier van dijk verbeteren past in de omgeving.
 • De mening van de omgeving vinden wij belangrijk. We horen graag welke vragen, kansen en ideeën de omgeving heeft over de dijkverbetering.
 • Daarnaast blijven we in gesprek met de omgeving over de voortgang van het project en de keuzes die gemaakt worden.
 • De uiteindelijke keuze van de oplossing wordt gemaakt door het bestuur van het waterschap.

 

Mogelijke oplossingen en voorkeur

Welke manier om de dijk te verbeteren heeft onze voorkeur? Hieronder leest u welke manieren er zijn om de dijk te verbeteren en welke manier onze voorkeur heeft en waarom. Deze gewenste oplossing noemen wij ook wel ‘voorkeursvariant’.   

Mogelijke oplossingen situatie 6:

Hier moeten we de dijk weer op hoogte brengen. Er zijn drie mogelijke oplossingen voor situatie 6:

 • Ophoging dijk: De dijk wordt opgehoogd met grond. Bij deze oplossing moeten ook de weg en de stoep worden verhoogd.
 • Damwand: We verstevigen de dijk door een damwand te plaatsen. Met deze oplossing plaatsen we een scherm in de oever van de Amstel.
 • Parallelkade: met de oplossing hogen we de oever op met extra grond. Omdat de verhoging parallel loopt aan de dijk, noemen we dit ook wel een ‘parallelkade’. 

Voorkeursvariant situatie 6: 

De voorkeur wordt gegeven aan het plaatsen van een parallelkadeDe voornaamste reden is dat er knelpunten ontstaan als de dijk op een traditionele manier opgehoogd wordt. Daarnaast is deze variant in de toekomst makkelijk weer te herhalen; als we een damwand zouden plaatsen wordt het in de toekomst moeilijker om de dijk met grond op te hogen. Zie onderstaand een simpele weergave van de voorkeursvariant (figuur 3). 

Amsteldijk West situatie 6 gewenste situatie

Figuur 3: voorkeursvariant situatie 6parallelkade (verhoging in grond) aan de oever van de Amstel 

 

Maatwerklocaties

Bij situatie 6 is er één locatie die afwijkt van de gewenste oplossing. Dit soort locaties noemen wij ‘maatwerklocaties'. Deze staat hieronder omschreven.  

Maatwerklocatie 6 

Achter de horecagelegenheid ‘het Rechthuis’ ligt ook een stukje dijk dat momenteel te laag ligt. Omdat het simpelweg verhogen van de dijk hier vrij moeilijk is, bekijkt het waterschap samen met de gemeente hoe de dijk hier ingepast kan worden in de openbare ruimte. De werkzaamheden voor de dijkverbetering zullen zeer waarschijnlijk gecombineerd worden met de ontwikkelingen van het dorpscentrum Uithoorn. Zie voor meer informatie de website van de gemeente over het Masterplan Dorpscentrum.

   

Uitdagingen en kansen

Wat betekent de dijkverbetering mogelijk voor u? Hoe zorgen we dat uw oprit en/of tuin straks goed aansluiten op de dijk? Wat doen we met bomen, struiken, hekken en dergelijk die aan de kant moeten voor de dijkverbetering? Hoe zorgen we dat u uw woning kunt bereiken tijdens de werkzaamheden? Hoe zorgen we dat het verkeer veilig gebruik kan maken van de dijk tijdens de werkzaamheden?

Hoe we dat precies gaan doen, dat bespreken we graag met bewoners en ondernemers. Dat doen we tijdens het hele project. Concrete afspraken hierover leggen we vast in een afsprakendocument. Deze afsprakendocumenten worden met elke perceeleigenaar opgesteld. Dat doen wij na de vaststelling van het dijkverbeteringsplan.