Variantennota dijkverbetering Amsteldijk-West

Het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de variantennota van het dijkverbeteringsproject vastgesteld. In de variantennota staat welke mogelijkheden er zijn om de dijk te verbeteren. U kan dit document hier bekijken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op (amsteldijk.west@waternet.nl). 

Waternet heeft per situatie gekeken naar de mogelijke technische oplossingen om de dijk te verbeteren. Deze potentiële oplossingen zijn zorgvuldig afgewogen op basis van meerdere criteria (duurzaamheid, biodiversiteit, haalbaarheid, inpassing, etc.). Hierbij is ook rekening gehouden met de wensen van de omgeving. Deze wensen zijn o.a. opgehaald door middel van een enquête, persoonlijke gesprekken (face-to-face of digitaal), persoonlijk contact via mail, whatsapp of telefoon of collectieve gesprekken met groepen bewoners. 

Door de mogelijke oplossingen zorgvuldig af te wegen, heeft Waternet uiteindelijk een selectie gemaakt van de oplossingen met de meeste voordelen. Dit noemen wij een 'voorkeursvariant'. Elke situatie langs de dijk heeft dus een eigen voorkeursvariant. Wat de voorkeursvarianten zijn kunt u teruglezen in de variantennota. Op basis van de variantennota wordt de dijkverbetering verder uitgewerkt in het ontwerpplan. Wij zijn momenteel bezig met het opstellen van dit ontwerpplan

Het ontwerpplan (ook wel ontwerp-dijkverbeteringsplan of ODVP genoemd) is het volledig uitgewerkte concept-plan van de dijkverbetering. Dit document zal door het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht goedgekeurd worden voordat het plan verder kan. De variantennota wordt ook opgenomen als bijlage in het ontwerpplan. Als het ontwerpplan is goedgekeurd heeft vervolgens ook de omgeving de kans om het plan in te zien. U heeft dan 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze kunt u aangeven waar u het wel en niet mee eens bent. Waternet verwacht eind dit jaar het ontwerpplan voor te kunnen leggen aan het bestuur.

De variantennota staat momenteel op de website. Mocht u na het lezen van de variantennota vragen of opmerkingen hebben, geef dit dan a.u.b. bij ons aan. Wij nemen dan contact met u op. U kunt ook wachten met reageren tot de publicatie van het ontwerpplan (inclusief de variantennota) waarop u een zienswijze in kan dienen. 

Meer informatie over inspraak vindt u op: https://www.agv.nl/inspraak/