Project

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in Holland Sticht Voorburg Oost? Dat zetten we in een watergebiedsplan. In dit plan staan maatregelen die zorgen voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding en goede waterkwaliteit.

Kerngegevens
Gebied De polders Holland, Sticht Voorburg en ‘t Honderd Oost en Breukelen Noord
Provincie Utrecht
Gemeente De Stichtse Vecht
Oppervlakte 780 hectare
Status planfase
Laatste update  november 2021

Wat is een watergebiedsplan?

Wij onderzoeken de watersituatie in de polders. Het gaat dan om de hoogte en de kwaliteit van het water. En om voldoende aanvoer en afvoer van het water. Ook kijken we naar wat het water betekent voor de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie op het water. Om de situatie te verbeteren maken we een plan. Dit heet een watergebiedsplan.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De periode 2016 -2018 hebben we benut om de watersituatie te analyseren, problemen en oplossingen op te halen uit het gebied en maatregelen uit te werken. In deze periode zijn een tweetal bewonersavonden gehouden. Op deze avonden konden bewoners hun mening geven over de situatie en de maatregelen. Deze reacties zijn gebruikt bij het maken van een ontwerp-watergebiedsplan. In november 2018 is het ontwerp Watergebiedsplan vastgesteld.

Wat is het resultaat?

Op 19 september 2019 hebben we het definitieve watergebiedsplan vastgesteld. Daarbij stelden we ook de peilbesluiten, leggerwijzigingen en besluit peilafwijkingen voor hoogwatervoorzieningen en de nodige waterinrichtingsmaatregelen vast. 
Kijk onderaan de pagina naar een update van de werkzaamheden.

 

Andere projecten in de buurt

Het dijktraject Vreelandseweg is niet overal hoog genoeg om het water uit de Vecht tegen te houden. Daarom gaan we de dijk verbeteren.

Lees meer

De Vecht raakte vervuild. Daarom werden sommige zijwateren schoongemaakt. Zo kunnen het water en de natuur zich in de toekomst beter ontwikkelen.

Lees meer

Waternet gaat namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) de dijk aan de zuidoever van de Nieuwe Wetering in Nieuwersluis verbeteren. De dijk aan de...

Lees meer