Project

Watergebiedsplan Holland Sticht Voorburg Oost

Wordt aan gewerkt

Wat gaan we doen met het water in Holland Sticht Voorburg Oost? Dat zetten we in een watergebiedsplan. In dit plan staan maatregelen die zorgen voor het juiste waterpeil, een goede waterhuishouding en goede waterkwaliteit.

Kerngegevens
Gebied De polders Holland, Sticht Voorburg en ‘t Honderd Oost en Breukelen Noord
Provincie Utrecht
Gemeente De Stichtse Vecht
Oppervlakte 780 hectare
Status planfase
Laatste update  november 2018

Wat is een watergebiedsplan?

Wij onderzoeken de watersituatie in de polders. Het gaat dan om de hoogte en de kwaliteit van het water. En om voldoende aanvoer en afvoer van het water. Ook kijken we naar wat het water betekent voor de natuur in de polder. En naar de geschiedenis van het gebied en de mogelijkheden voor recreatie op het water. Om de situatie te verbeteren maken we een plan. Dit heet een watergebiedsplan.

Wat levert het op?

In het plan staan maatregelen voor verbetering. Voorbeelden hiervan zijn het aanpassen van waterpeilen, breder maken van sloten en het verplaatsen van een stuw. We houden rekening met de belangen van alle partijen. Met de maatregelen zorgen we dat de watersituatie de komende tijd in orde is.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op 23 mei 2016 organiseerden we een bewonersavond. Op deze avond konden bewoners hun mening geven over de situatie. Ook konden zij problemen en ideeën voor oplossingen doorgeven. Deze informatie is gebruikt voor het verder uitwerken van de maatregelen in het plan. In het voorjaar van 2017 zijn bewoners uitgenodigd  voor een tweede bewonersavond. Op deze avond zijn maatregelen voorgesteld om de situatie te verbeteren. Bewoners en andere partijen hebben daarover hun mening gegeven. Deze reacties zijn gebruikt bij het maken van een ontwerp-watergebiedsplan.

Wat gaat er nog gebeuren?

We hebben een ontwerp-watergebiedsplan opgesteld. In dit plan staat welke maatregelen volgens ons nodig zijn om de problemen op te lossen. We houden rekening met de belangen en wensen van bewoners. Op dinsdag 20 november 2018 organiseren we een inloopavond over het plan. Bewoners en eigenaren zijn van harte welkom om het plan te bekijken en vragen te stellen. De inloopavond vindt plaats in Cultureel Centrum ‘t Web, Spinnerie 15, 3632 ET Loenen aan de Vecht  van 19:30 uur tot 21:00 uur. 

Inspraak

U kunt van 16 november 2018  tot en met 27 december 2018 een reactie geven (zienswijze) op het ontwerp-watergebiedsplan. U vindt de plannen op www.overheid.nl 
En hier vindt u meer informatie over hoe u kunt inspreken.  
De zienswijzen kunnen leiden tot het aanpassen van het plan. Nadat het watergebiedsplan definitief is vastgesteld, beginnen we met de werkzaamheden.

Vragen of ideeën?

Stuur dan een e-mail naar carola.hesp01@waternet.nl of bastiaan.beentjes@waternet.nl