Project

Pharmafilter

Wordt aan gewerkt

Een van de kerntaken van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het zuiveren van afvalwater. Ziekenhuisafvalwater bevat milieubelastende stoffen, zoals medicijnresten, die nu in ons milieu komen, omdat ze op de conventionele zuiveringen niet verwijderd worden. Ons waterschap onderzoekt samen met het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC) of een decentrale zuivering met Pharmafilter bij het AMC een optie is.

Hoe werkt het systeem?

Het Pharmafilter bestaat uit een vermaler op elke afdeling en een afvalwaterzuivering.

Vermaler

In het ziekenhuis wordt gewerkt met biologisch afbreekbare wegwerpvoorwerpen zoals wegwerp-po’s en urinalen. Na gebruik worden deze wegwerpartikelen in vermalers op de afdelingen gedeponeerd. Ook etensresten en speciaal ziekenhuisafval worden hierin verzameld. De vermalers malen het afval tot pulp en transporteren het afval via het interne rioleringssysteem van het ziekenhuis naar de vergistingsinstallatie van het Pharmafilter. In de vergistingsinstallatie worden de restanten gedurende enkele weken biologisch afgebroken en deels omgezet in biogas. Het gas wordt hergebruikt, de resterende geringe hoeveelheid afval kan worden afgevoerd. Bijkomend voordeel voor de hygiëne: door gebruik te maken van wegwerp- po’s wordt de kans op de verspreiding van micro-organismen vele malen kleiner. Bovendien levert het een tijdsbesparing op voor het personeel en een energiebesparing voor het ziekenhuis.

Waterzuiveringsinstallatie

Het afvalwater, onder meer afkomstig uit keukens, douches en toiletten, komt terecht in de waterzuiveringsinstallatie van het Pharmafilter. Daar worden schadelijke stoffen als medicijnresten, hormonen en giftige cytostatica (kankermedicatie) uit het water gefilterd en geoxideerd.

Kijk ook op www.waternet.nl