Project

Dijkverbetering Stammerdijk

De (Lange) Stammerdijk is niet hoog genoeg. Dit is gebleken uit de laatste controle. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet onderzoeken hoe de waterveiligheid geborgd kan blijven. Het gaat om het deel van de dijk van Driemond tot aan de Muiderstraatweg in Diemen. Deze dijk beschermt de Gemeenschapspolder tegen hoog water in de Gaasp.

Waarom moet de dijk verbeterd worden?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert periodiek de dijken. Als deze niet hoog en/of sterk genoeg zijn, start een dijkverbeteringstraject. Uit de toetsing blijkt dat de dijk niet hoog genoeg is. Waternet gaat namens het waterschap de dijk verbeteren. Na de uitvoering is de omgeving weer veilig voor water de komende jaren.

Welke stappen doorlopen we?

Voordat we de dijk gaan verbeteren doen we verschillende onderzoeken. Deze onderzoeken gaan over landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden.  

Daarnaast gaan we in het tweede kwartaal van 2020 in gesprek met de gebruikers van de dijk. Op deze manier kunnen we een beeld krijgen wat het betekent om aan de Stammerdijk te wonen en deze te gebruiken. De informatie uit de onderzoeken en gesprekken gebruiken we voor het bepalen van diverse alternatieven in een variantenanalyse. Als we weten hoe we de dijk gaan verbeteren, dan kunnen we ook meer vertellen over wat dat betekent voor bewoners.

Bekijk ook de folder met beknopte informatie over de dijkverbetering.

Wonen aan een dijk

Woont u aan een dijk? Bekijk dan onze animatieserie. Daarin leggen we uit waar u rekening mee moet houden. Waarom goed onderhoud aan dijken zo belangrijk is. En hoe u kunt meedenken over het onderhoud aan de dijk.

Bekijk de filmpjes