Subsidie voor bodem en water

Het klimaat verandert en dat zorgt voor grote uitdagingen. Want hoe blijven we zorgen voor voldoende en schoon water en een gezonde bodem? Als agrariër kunt u een steentje bijdragen door op zo'n manier te werken dat het goed is voor de kwaliteit van het water en de bodem in uw gebied. En daar kunt u ook subsidie voor krijgen.

Het waterschap wil met deze regelingen bereiken dat boeren zich bewust worden van hun invloed op het water in hun omgeving. Maar we willen hiermee ook knelpunten in het watersysteem aanpakken, en de kwaliteit van het water en de bodem verbeteren.

De subsidieregelingen zijn verschillend voor boeren in Noord-Holland en voor Utrecht en Zuid-Holland. Bekijk hieronder de subsidieregeling die op u van toepassing is.

 

Utrecht en Zuid-Holland

Subsidieregeling 'Regionaal partnerschap voor water en bodem Utrecht en Zuid-Holland'

Bekijk de regeling (pdf, 134 kB)

In 2023 is er 50.000 euro subsidie beschikbaar binnen deze regeling. U kunt tot en met 30 juni 2023 een aanvraag indienen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt? Vraag dan het informatiepakket en de aanvraagformulieren op.

Informatie en aanvraagformulieren opvragen

Let op: voor het dichtmaken van greppels kunt u geen subsidie aanvragen (zie bijlage 1 onder A, maatregel VII).

 

Noord-Holland

Subsidieregeling 'Samenwerken aan Bodem & Water 2018 – 2021 Noord-Holland'

Bekijk de regeling (pdf, 236 kB)

In 2023 is er 50.000 euro subsidie beschikbaar in deze regeling. U kunt tot en met 30 juni 2023 een aanvraag indienen. Verdere informatie over de subsidieregeling is te vinden op het Landbouwportaal Noord-Holland.

Landbouwportaal Noord-Holland

Let op: u kunt geen subsidie aanvragen voor maatregelen rondom voldoende zoetwater (artikel 6.1, thema d) en het aanleggen van onderwaterdrainage (artikel 6.1, thema e).

 

Vragen?

Hebt u vragen over deze subsidieregelingen? Stuur ons een e-mail, of bel op werkdagen 0900 9394 (normale belkosten).