Aanvragen

Vergunning, kwijtschelding of subsidie aanvragen? U regelt het hier.

Vergunning aanvragen

Gaat u aan het werk in de buurt van een dijk, kade of water?

  • Controleer dan eerst of u een vergunning nodig hebt.
  • Vaak hoeft u alleen een melding te doen. Of is zelfs dat niet nodig.
Vergunning aanvragen
Vergunning aanvragen

Subsidie voor groen en water

Wilt u uw buitenruimte of woonwijk klaarmaken voor het veranderende klimaat? U kunt misschien subsidie krijgen. Bekijk onze regeling ‘Geef groen en water de ruimte’.

Bekijk de regeling
Bekijk de regeling

Subsidie voor recreatie en cultuurhistorie

Werkt u aan een project of activiteit in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan kunt u misschien subsidie krijgen van het waterschap. Uw project of activiteit moet wel te maken hebben met:

  • Recreatie rond het water
  • Onze cultuur en geschiedenis met ons water
Bekijk de mogelijkheden
Bekijk de mogelijkheden

Subsidies voor boeren

Bent u een agrariër? En werkt u op zo'n manier dat het goed is voor de kwaliteit van het water en de bodem in uw gebied? Dan kunt u misschien subsidie krijgen. Er zijn 2 regelingen:

  • Subsidieregeling Water en Bodem, Noord-Holland
  • Subsidieregeling Water en Bodem, Zuid-Holland en Utrecht
Bekijk de regelingen
Bekijk de regelingen