Aanvragen

Vergunning, kwijtschelding of subsidie aanvragen? U regelt het hier.

Vergunning aanvragen

Gaat u aan het werk in de buurt van een dijk, kade of water?

  • Controleer dan eerst of u een vergunning nodig hebt.
  • Vaak hoeft u alleen een melding te doen. Of is zelfs dat niet nodig.
Vergunning aanvragen
Vergunning aanvragen

Subsidie voor recreatie en cultuurhistorie

Werkt u aan een project of activiteit in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Dan kunt u misschien subsidie krijgen van het waterschap. Uw project of activiteit moet wel te maken hebben met:

  • Recreatie rond het water
  • Onze cultuur en geschiedenis met ons water
Bekijk de mogelijkheden
Bekijk de mogelijkheden

Subsidies voor boeren

Bent u een agrariër? En werkt u op zo'n manier dat het goed is voor de kwaliteit van het water en de bodem in uw gebied? Dan kunt u misschien subsidie krijgen. Er zijn 2 regelingen:

  • Subsidieregeling Water en Bodem, Noord-Holland
  • Subsidieregeling Water en Bodem, Zuid-Holland en Utrecht
Bekijk de regelingen
Bekijk de regelingen

Subsidie voor woonboten

Het waterschap wil zorgen voor schone grachten en rivieren. Daarom sluiten we woonboten aan op het riool. Voor het aansluiten van uw woonboot op het riool kunt u subsidie krijgen.

Bekijk de voorwaarden
Bekijk de voorwaarden