Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

Bent u het niet eens met een besluit van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? En bent u belanghebbende? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar tegen aanslag

Bezwaar tegen uw aanslag waterschapsbelasting regelt u bij Waternet.

Hoe weet ik of ik bezwaar kan maken?

U kunt alleen bezwaar maken als belanghebbende. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten. Dit heet ook wel 'gehoord worden'.

In het besluit staat of u bezwaar kunt maken. En op welke manier u dat moet doen.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als er aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen. De schriftelijke weigering een besluit te nemen, of het niet tijdig nemen van een besluit wordt ook gezien als het nemen van een besluit.
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken.
  • U maakt binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar. Daarna bent u te laat.

In sommige gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. U kunt dan in het bezwaarschrift het waterschap verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

Online bezwaar maken

U kunt makkelijk en snel online bezwaar indienen.

Online bezwaar indienen

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt een bezwaarschrift ook via de post naar ons sturen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden van het bezwaar

Stuur het bezwaarschift naar:

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam