Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Klankbordgroep en waterschap trekken samen op

08 februari 2018

Het waterschap gaat de Amsteldijk over een lengte van vijf kilometer versterken. Een groot project waarin meerdere partijen belangen hebben. Daarom is er een klankbordgroep opgericht. Dat is een groep van bewoners en organisaties die willen meedenken over de plannen.

Nicole van Buuren en Gerard Korrel op de Amsteldijk
Nicole van Buuren en Gerard Korrel op de Amsteldijk

''De samenwerking met het waterschap verloopt tot nu toe heel plezierig. We krijgen de mogelijkheid om echt anders te denken over voorstellen. We waren het bijvoorbeeld niet eens met hoe het waterschap de dijkverbetering op een aantal plekken wilde uitvoeren. Ze zijn ons tegemoet gekomen door met andere oplossingen te komen. Daar zijn we erg blij mee.'' Dat zegt Nicole van Buuren. Ze is lid van de klankbordgroep van het project dijkverbetering Amsteldijk.

Plan goedgekeurd

Het waterschap gaat over een lengte van vijf kilometer de dijk versterken. Het gaat om het stukken dijk in de Middelpolder (ten oosten van Amstelveen) en de Buitenveldertse polder. Op 16 januari 2018 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap het ontwerp-dijkververbeteringsplan officieel goedgekeurd. Hier ging een lange periode van plannen maken en aanpassen aan vooraf. ''Van deze vijf kilometer moeten we er twee echt aanpakken'', vertelt projectleider Nico van den Berg.

''Eerst wilden we de dijk hoger maken, maar dat bleek lastig uit te voeren. Op de dijk ligt een vrij nieuwe weg. Die hadden we dan moeten openbreken. We zouden bomen moeten kappen en kabels en leidingen moeten verplaatsen. Er liggen langs de dijk ook mooie tuinen die we overhoop zouden moeten halen. Dit hebben we in de klankbordgroep besproken. We hebben er nu voor gekozen om langs het grootste deel van de dijk damwanden te plaatsen om het water tegen te houden. Voor die damwanden komt riet te staan, zodat het er mooi uitziet.''

De overige drie kilometer van de dijk blijft voorlopig zoals het nu is. ''We hoeven daar voorlopig toch niet aan de slag. De gemeente Amstelveen wil over vijftien à twintig jaar de weg over de dijk vernieuwen. Wij liften dan mee op die planning om de dijk te versterken.''

Plannen aangepast

In de klankbordgroep zaten ook de gemeente Amstelveen, bewoners, ondernemers, natuurorganisaties, Groenraad Amstelveen en de provincie Noord-Holland. Nicole van Buuren is van begin af aan bij het project betrokken. Zij vertegenwoordigt de vereniging Amsteloever.

''De aanloop naar het project was lang. Maar vanaf het moment dat de klankbordgroep actief was, ging het goed. Er is goed naar ons geluisterd. Zo wilde het waterschap eerst een deel van het Jaagpad als waterberging gebruiken. Maar daar hadden wij bezwaren tegen. Dit plan is afgeblazen, de waterberging komt nu ergens anders.''

''Ook op andere onderdelen is het plan aangepast naar onze wensen. Het waterschap heeft ons bovendien op het spoor van glasvezel gezet. Als de dijk open moet, kan er glasvezel gelegd worden. Ze hebben voor ons contact gelegd met een bedrijf dat dat kan aanleggen en daar zijn we mee in gesprek. We wachten nu af tot het werk begint. Ik hoop dat dat net zo goed verloopt als tot nu toe.''

Informatie ophalen

Gerard Korrel is lid van het dagelijks bestuur van het waterschap. Hij was bij een aantal bijeenkomsten van de klankbordgroep. ''We stellen een klankbordgroep in als we te maken hebben met een dijkverbeteringsproject met veel verschillende belangen. Dat was zo bij de Amsteldijk. Tijdens de eerste bijeenkomst halen we informatie op: wat willen alle deelnemers en hoe denken ze over het project? Dat willen we graag weten. In de tweede bijeenkomst geven wij technische informatie. Daarop kan iedereen reageren. Daarna maken wij een ontwerpplan. Daarop kan de klankbordgroep weer reageren. Zo gaan we verder tot we een plan hebben met zoveel mogelijk draagvlak."

"De wensen van de groep moeten natuurlijk wel in ons plan passen en technisch mogelijk zijn. De veiligheid van de dijk blijft het belangrijkste. Als er toch nog bezwaren zijn gaan we met de mensen praten. Dat doen we in een zogenoemd 'keukentafelgesprek'. We kijken dan wat nog mogelijk is. De bijeenkomsten met de klankbordgroep verlopen heel plezierig. Het zijn gewoon gezellige avonden.''

Meer informatie

Wilt u weten hoe het waterschap de Amsteldijk precies wil verbeteren? Kijk dan op de projectpagina dijkverbetering Amsteldijk.