Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Verken de grens van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

20 november 2019

Renske Peters zit in het algemeen bestuur van ons waterschap. Dit jaar verkent zij wandelend of fietsend de grens van het waterschap. Dit doet zij samen met andere bestuurders. Onderweg praten ze over belangrijke onderwerpen waar het waterschap mee te maken heeft. Ze praten met andere partijen en mensen die hun pad kruisen. Zo leren ze het waterschap beter kennen. Lees de ervaringen van Renske.

Renske Peters, Peter Smit en Marjolein Quené bekijken het gebied op de kaart

Toer 1: Zuidas en Amstelveen

Samen met: Sander Mager (lid dagelijks bestuur) en Renske Peters.

Klimaatverandering

Vanaf de Zuidas lopen we naar Amstelveen via de eeuwenoude dijk, de Amstelveenseweg. De Zuidas heeft grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Hierover spreken we met Kasper Spaan van Waternet en Vera de Jong van gemeente Amsterdam. Zij hebben een belangrijke boodschap voor ons: samenwerken met elkaar is nodig voor succes.

Waterkwaliteit en Rainproof

In Amstelveen spreken we met bewoners die in de Groenraad zitten, medewerkers van de gemeente Amstelveen en met het platform de Poel. We hebben het met hen over de waterkwaliteit. Die kan nog een stuk beter! De Poel wordt beheerd door ons buurwaterschap Hoogheemraadschap Rijnland. Zij doen daar een proef om de kwaliteit te verbeteren door fosfaat uit het water te halen. Ook bezoeken we in Amstelveen 2 wijken die bezig zijn met aanpassingen zodat er minder overlast is bij hevige buien. Bijvoorbeeld door meer groen en meer opvang van water in de wijk. Deze projecten vallen onder Amstelveen Rainproof (U verlaat deze site).

 

Toer 2: de Nieuwe Meer en het Havengebied

Samen met: Peter Smit (lid dagelijks bestuur), Annacarina Klein, Marjolein Quené, Pieter de Groene en Renske Peters.

Aquathermie

De tocht begint bij de Nieuwe Meer. Dit meer ligt op de grens met Hoogheemraadschap Rijnland. Johan Oosterbaan van Hoogheemraadschap Rijnland en Ben de Ru van Waternet vertellen over aquathermie. Hierbij wordt koude uit het water van de Nieuwe Meer omgezet in energie voor de Zuidas. Ook hebben we het over de waterkwaliteit van de Nieuwe Meer. Die moet nog beter worden, ook als zwemwater. Een speciale installatie in het water zorgt hier voor meer licht in het water. Dat is beter voor de plantengroei en algen groeien hierdoor juist minder. De Nieuwe Meer heeft veel functies en daarom is er veel overleg tussen verschillende partijen.

De ruggengraat van ons watersysteem

Via de Oeverlanden fietsen we op de dijk langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer naar Halfweg. We komen al snel in het Havengebied en ontmoeten Bob Demoet. Hij is hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat. Samen met Hilga Sikma en Marijke Ruitenbroek van Waternet praten we over al het werk dat nodig is voor genoeg en goed water in de toekomst. We werken hierbij nauw samen met Rijkswaterstaat. Dit is hard nodig want het Noordzeekanaal, de sluizen en het Amsterdam-Rijnkanaal zijn samen de ruggengraat van ons watersysteem. We bespreken wat de gevolgen kunnen zijn van klimaatverandering voor dit druk gebruikte gebied met veel belangrijke functies, zoals grote datacentra en verwerking van afval.

Toer 3: Amstelveen en Uithoorn

Samen met: Bea de Buisonjé (lid dagelijks bestuur) Gerda Kool, Emiel Sjaardema, Agnes van Schendelen, Marjolein Quené en Renske Peters.

Het ontstaan van de polder

We starten in Amstelveen. Vanaf de zuidoever van de Poel lopen we via de Legmeerdijk en de Bovenkerkerpolder naar Uithoorn. Dit is de grens van het waterschap. Aan het einde van de Middeleeuwen werd turf als brandstof steeds belangrijker in dit gebied. Door het afgraven van veen ontstonden er veel meren. Deze meren zijn later drooggelegd voor de landbouw.

In de Legmeerpolder wordt nu volop gebouwd. Ook zijn er grote tuincentra. En er wordt een tramlijn aangelegd tussen Amstelveen en Uithoorn. De Legmeerpolder is pas laat drooggelegd. Toen de polder nog een meer was, bedreigde het de veel eerder drooggelegde Bovenkerkerpolder. Deze polder bestaat voor de helft uit landbouw.

In gesprek met boeren

Aan de keukentafel van Boerin en de Kok (U verlaat deze site) praten we met boeren en medewerkers van Waternet. We praten over de kwaliteit van water en het beheer van weidevogels. En ook over de net geopende melkfabriek, Boeren van Amstel (U verlaat deze site) en de toekomst van de landbouw. Hieronder valt ook het onderwerp bodemdaling. De boeren vertellen over hun plan om samen te gaan werken aan duurzame landbouw in de polder De Ronde Hoep. Over de weideboulevard lopen we dwars door de polder naar Uithoorn. We vragen wat ze van ons waterschap vinden en verwachten. We krijgen een eerlijke reactie: “We zijn erg positief, maar het kan wel wat sneller.”

Coronaperiode

De situatie met betrekking tot corona bepaalt nu de grens. Alle wandel- en fietstochten die op de planning stonden zijn komen te vervallen. Dat betekent niet dat ik heb stilgezeten. Deze periode heb ik gebruikt om ons gebied te verkennen. Hopelijk kunnen we op niet al te lange termijn een vorm vinden waarin we weer gezamenlijk de grenzen van het waterschap kunnen verkennen. Vragen of suggesties voor nieuwe etappes? Mail dan naar [email protected] (U verlaat deze site).