Het jaar 2020 in cijfers

Hoeveel waterschapsbelasting kreeg het waterschap binnen in 2020? En waar ging dat geld naartoe?

Uw belastingen

Watersysteemheffing

€ 107.482.000

Zuiveringsheffing

€ 89.406.000

Verontreinigingsheffing

€ 1.060.000

Totaal

197.948.000

Onze uitgaven

Veiligheid

€ 42.462.000

Schoon water

€ 95.948.000

Voldoende water

€ 34.340.000

Op en om het water

€ 2.370.000

Innen van belastingen

€ 12.548.000

Algemeen

€ 10.895.000

Totaal

198.563.000

Lees meer over dit onderwerp in hoofdstuk 5 in de Jaarstukken 2020 (pdf, 1,5 MB) (U verlaat deze site)