Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Gezuiverd afvalwater

Op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) maken we het vuile water uit het riool zo schoon mogelijk. We kunnen rioolwater namelijk voor verschillende dingen opnieuw gebruiken. Zo kunnen we er grondstoffen van maken. Maar we kunnen het ook gebruiken om energie op te wekken. Hieronder enkele hoogtepunten:

Een beeld van boven van een rond bassin op een rioolwaterzuivering

 • In 2022 hebben we het ‘Masterplan Zuiveren’ vernieuwd. In het voorstel aan het bestuur en het masterplan stonden 4 besluiten die niet konden wachten op het volgende bestuur. De 4 besluiten zijn goedgekeurd en gingen over:
  1. Het bepalen van de richting voor het vervangen van oude apparatuur en installaties
  2. Het plannen van hoe we microverontreinigingen uit het water gaan halen
  3. Het opvangen van de groei van de regio Amsterdam
  4. Het opnieuw gebruiken van gezuiverd water
 • In 2022 zijn we begonnen met het opknappen van de rwzi Amstelveen. Hier zijn we tot 2024 mee bezig.
 • Op de rwzi Amsterdam-West hebben we een speciale onderzoekstraat opgezet om de uitstoot van het sterke broeikasgas lachgas (N2O) te verminderen. In deze onderzoekstraat meten we live de N2O-uitstoot en verschillende waterkwaliteitsparameters met behulp van sensoren.
 • Aan het einde van 2022 hebben we besloten om de uitbreiding van de rwzi Amsterdam-West te gaan voorbereiden. Dit doen we om de groei van de regio Amsterdam op te vangen, want meer mensen betekent meer rioolwater. De voorbereidingen zullen in 2023 beginnen en we verwachten dat het 18 maanden zal duren.
 • De nieuwe rwzi in Weesp is in 2022 opgeleverd. Deze rwzi is klimaatbestendig en zoveel mogelijk circulair gebouwd. at betekent dat de rwzi bijvoorbeeld geen afval produceert en alles opnieuw gebruikt.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina. • Naast zonne- en windenergie maken we steeds meer gebruik van thermische energie. Thermische energie is warmte uit bijvoorbeeld het oppervlaktewater of de bodem. We ontwikkelen projecten voor Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) samen met de gemeente Amsterdam en bijvoorbeeld het De Mirandabad en het Wilhelmina Gasthuis terrein. We ontwikkelen projecten voor Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) met onder meer de gemeenten Amstelveen en Wijdemeren.