Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Jaarverslag 2022

Wat deden wij in 2022 met uw waterschapsbelasting?

In dit jaarverslag leest u wat we in 2022 hebben gedaan met uw waterschapsbelasting. We zorgen ervoor dat bewoners, boeren en bedrijven kunnen wonen en werken in een veilige omgeving. En we zorgen voor schoon water en het juiste waterpeil. Ook werken we aan oplossingen voor de toekomst. Dit doen we iedere dag. Bekijk per onderwerp wat we in 2022 hebben bereikt.

Grote delen van ons gebied liggen onder de zeespiegel. Lees wat we in 2022 hebben gedaan om ervoor te zorgen dat onze dijken sterk zijn en blijven.

Lees meer

We zorgen voor genoeg water voor natuur, landbouw en scheepvaart, inwoners en bedrijven.

Lees meer

We zorgen voor schoon water in rivieren, kanalen, grachten en plassen. Lees meer over hoe we werkten aan een betere waterkwaliteit.

Lees meer

Op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties maken we het vuile water uit het riool zo schoon mogelijk.

Lees meer

Het waterschap zorgt voor uw veiligheid en voor schoon en genoeg water. Maar we doen ook van alles op het gebied van cultuurhistorie en recreatie.

Lees meer

Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Hiermee beschermen we u tegen overstromingen en wateroverlast.

Lees meer

Er komt veel kijken bij het besturen van een waterschap. Het bestuur werkte aan zichtbaarheid en waterbewustzijn.

Lees meer

Hoeveel waterschapsbelasting kreeg het waterschap binnen in 2022? En waar ging dat geld naartoe?

Lees meer