Het jaar 2022 in cijfers

 

Uw belastingen

Watersysteemheffing

€ 114.600.000

Zuiveringsheffing

€ 88.786.000

Verontreinigingsheffing

€ 855.000

Totaal

204.241.000

Onze uitgaven

Waterveiligheid

€ 46.543.000

Voldoende water

€ 40.367.000

Gezond water

€ 17.342.000

Gezuiverd afvalwater

€ 85.903.000

Cultuurhistorie en recreatie

€ 3.865.000

Innen van belastingen

€ 15.988.000

Bestuur en maatschappij

€ 11.866.000

Totaal

221.874.000