Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Werken aan gezond water

We zorgen voor schoon water in rivieren, kanalen, grachten en plassen. Zodat er drinkwater van gemaakt kan worden. En zodat iedereen in de zomer lekker kan zwemmen en varen. Hoe schoner het water, hoe beter voor mens, plant en dier. Daarom werken we elke dag aan een betere waterkwaliteit. Wat hebben we in 2022 gedaan?

Eend in het Naardermeer

  • Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de aanpak zorg voor gezond water 2022-2027. In dit plan staan de bijna 300 maatregelen die we moeten gaan nemen om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze maatregelen moeten in 2027 uitgevoerd zijn. Daarom zetten we hier nu ook extra mensen voor in.
  • Samen met andere organisaties hebben we controles uitgevoerd bij bedrijven waar veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Dat doen we om de natuur, maar ook de gezondheid en veiligheid van werknemers en de bevolking zoveel mogelijk te beschermen.
  • In 2035 willen we dat al onze rioolwaterzuiveringen medicijnresten uit het water halen. Een proefinstallatie op de Rioolwaterzuivering Horstermeer heeft in 2022 goede resultaten laten zien. Daarom hebben we besloten om daar nu een complete installatie te gaan bouwen.
  • In 2022 hebben we meer voorlichting gegeven aan huisartsen en apothekers over medicijnen in water.
  • In 2022 hebben we het project Natuurherstel met kreeftenbeheersing uitgevoerd in het natuurgebied Molenpolder. We hebben hier in 2022 11.262 kilogram rivierkreeft gevangen, en we hebben de hoeveelheid witvis teruggebracht tot het gewenste niveau.
  • We zijn in 2022 doorgegaan met het natuurvriendelijk onderhouden van watergangen.
  • In 2022 is een onderzoek uitgevoerd naar de kosten en baten voor waterschap en agrariërs van aanleg en onderhoud van natuurvriendelijke oevers.
  • Samen met de Unie van Waterschappen en Naturalis hebben we het rapport Raamwerk Biodiversiteit opgesteld. Dit rapport is de basis om de biodiversiteit in ons gebied te gaan meten. We gaan dit in 2023 verder uitwerken. Verder startte het waterschap in 2022 een onderzoek naar gevolgen van droogte op de natuur. En we zijn begonnen met het maken van afspraken over biodiversiteitsbeleid met gemeenten.
  • Sommige vissen trekken van het ene gebied naar het andere. Tijdens deze vissentrek komen ze hindernissen tegen. We zijn een onderzoek gestart naar hoe haalbaar, effectief en duur het is om deze hindernissen weg te halen. Ook onderzoeken we of er een aalreservaat in de Sloterplas kan komen.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.