09 december 2021

Dijkgraaf Gerhard van den Top voorgedragen als burgemeester Hilversum

Dijkgraaf Gerhard van den Top van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is woensdag 8 december door de gemeenteraad van Hilversum voorgedragen als burgemeester. Daarmee is Van den Top de beoogd opvolger van de huidige burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes.

GerhardvdTop1.jpg

Gerhard van den Top: "Ik ben heel vereerd en gelukkig met deze voordracht. Het mogen vervullen van het ambt van dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heb ik steeds als een groot voorrecht ervaren. Er is dan ook geen andere rol denkbaar die mij tot deze stap had kunnen brengen. Ik zie er naar uit om mij samen met alle Hilversummers in te zetten voor de rijk geschakeerde gemeenschap en omgeving van deze mooie stad, waar ik met mijn gezin woon. En een burgemeester te zijn die dicht bij de mensen staat en de politiek in staat stelt om daarin ook de komende jaren koers te bepalen."

De voordracht van de gemeenteraad van Hilversum wordt toegezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt bij Koninklijk Besluit benoemd. De benoeming is pas definitief als het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Het is gebruikelijk dat de voordracht van de gemeenteraad wordt gevolgd. De gemeenteraad van Hilversum gaat er vanuit dat Van den Top per 16 februari 2022 als nieuwe burgemeester van Hilversum zal aantreden.