Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseert boerenbijeenkomsten

04 februari 2022

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseert in februari en maart drie boerenbijeenkomsten om agrariërs en loonwerkers te informeren over actuele onderwerpen en in gesprek te gaan over wat er speelt in het gebied.

De bijeenkomsten starten met korte presentaties over actuele ontwikkelingen waar het waterschap mee bezig is. Daarna wil het waterschap graag in kleinere groepen gesprek met de ondernemers om te luisteren naar wat er speelt in het gebied, te horen waar behoefte aan is en vragen te beantwoorden. Onderwerpen die in de zogenoemde tafelgesprekken aan bod komen zijn onder andere: nieuw schouwbeleid, drone-inzet tijdens de schouw, waterkwaliteit, terugkoppeling op monitoring van sloten, waterkwantiteit, bodemdaling, oeverafkalving, natuurvriendelijke oevers, nationale en Europese wet- en regelgeving en beheer en onderhoud door Waternet. Er is ook de mogelijkheid een eigen onderwerp aan te dragen.

ArjanVanRijn.jpg

Arjan van Rijn, waterschapsbestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “Agrariërs werken dagelijks met de bodem en het water in ons gebied. Ze hebben dus veel kennis en ervaring, en dat is heel belangrijk voor het waterschap. Als bestuurder gebruik ik deze kennis en ervaring bij het maken van allerlei bestuurlijke beslissingen. Deze informatiebijeenkomsten helpen daarbij. Zo kunnen wij uitleggen waar het waterschap mee bezig is en halen we tegelijkertijd informatie op over wat er speelt in het gebied”

Data en aanmelden

Alle agrariërs en loonwerkers uit het beheergebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, of die met regelmaat in het gebied werken, zijn welkom om de informatiebijeenkomst bij te wonen. Er is keuze uit drie momenten:

  • maandagmiddag 14 februari in Wilnis,
  • woensdagmiddag 23 februari in Abcoude,
  • woensdagavond 2 maart in Abcoude.

Om rekening te kunnen houden met de COVID-maatregelen, is het van belang dat iedereen zich van tevoren aanmeldt. Dit kan via de link op de uitnodiging die per post verzonden is naar de ondernemers in het gebied. Wilt u erbij zijn maar hebt u de uitnodiging gemist? Stuur dan een mail naar [email protected] (U verlaat deze site). U ontvangt dan meer informatie en de aanmeldlink.