Extra controles dijken vanwege droogte

22 juli 2022

Het is droog in Nederland. Daarom controleren wij momenteel onze dijken en kunnen we snel ingrijpen als dat nodig is.

bocht-in-vaart-gein.jpg

12 dijken worden gecontroleerd

Het gaat om in totaal 12 dijken met name de dijken rondom Vinkeveen en Maarssen. Hier liggen de meeste dijken die uit veen bestaan. Omdat veengrond voor een groot gedeelte uit water bestaat kan veen minder goed tegen droogte. In totaal controleren we 24 kilometer dijk. Als het langer droog blijft, gaan we meer dijken controleren. 

Onze inspecteurs controleren de dijken op de volgende punten:

  • scheuren in de grond
  • of de dijk van vorm verandert
  • of de begroeiing op de dijk nog goed is

Valt u iets op bij een dijk? Laat het ons weten via 0900 9394.

Dijken versterkt

Afgelopen jaren heeft het waterschap de meest kwetsbare veendijken verstevigd. De dijken in ons gebied zijn daarom goed op orde en de inwoners in ons gebied goed beschermd tegen het water. Dat neemt niet weg dat we alert blijven en nu bepaalde dijken uit voorzorg extra inspecteren.

Wat doen wij tijdens de droogte in 2022?

Bekijk onze tijdlijn