Waterschap en BEL-gemeenten aan de slag met Gooiergracht

13 april 2023

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren zetten samen een belangrijke stap in de aanpak van de Gooiergracht. Op dinsdag 11 april ondertekenden zij een plan om de samenwerking te verbeteren. Hierin staan afspraken over het opruimen van de vervuilde bodem van de gracht, de aanpak van onderhoud dat al lang niet is gedaan en over de verdeling van verantwoordelijkheden.

“De Gooiergracht wacht al lang op een gezamenlijke aanpak. In het verleden was er veel onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor was bij het onderhoud van de Gooiergracht. Deze samenwerkingsovereenkomst geeft hierin duidelijkheid. Wat helpt om de eeuwenoude Gooiergracht aan te pakken,” vertelt Peter Smit lid van dagelijks bestuur bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Projectteam

Om het plan uit te werken gaan de gemeenten en het waterschap samen een projectteam inrichten met medewerkers uit beide organisaties. Smit: “Het projectteam gaat aan de slag met het maken van een uitvoeringsprogramma, uitwerken van de financiële afspraken en toekomstbestendig maken van de Gooiergracht. Zo gaan we aan de slag met klimaatadaptatie en biodiversiteit. Zodra deze plannen zijn uitgewerkt beginnen we in 2025 met het uitvoeren van de werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel van deze werkzaamheden zal zijn het kwaliteitsbaggeren, dat is het opruimen van de vervuilde waterbodem.”

Wethouder Jan van Midden: “De Gooiergracht zorgt al eeuwenlang voor het bergen en afvoeren van hevige regenval. Door klimaatverandering nemen de weersextremen toe. De Gooiergracht moet hier op worden aangepast. Dat lukt alleen indien het waterschap én de drie BEL-gemeenten samen plannen maken voor een integrale aanpak. Daar gaan we nu samen mee aan de slag!”

Over de Gooiergracht

De Gooiergracht ligt op de grens van de gemeenten Blaricum, Laren en Eemnes. En op de grens van de provincies Utrecht en Noord-Holland. Via de Gooiergracht kan water uit het Gooi wegstromen naar het Eemmeer.