Samenwerken voor duurzame toekomst in de Bovenkerkerpolder

22 december 2023

Op 22 december ondertekende Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een intentieovereenkomst in de Bovenkerkerpolder. Dit deed hij samen met agrariërs in het gebied, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amstelveen en agrarisch collectief NHZ. Goede waterkwaliteit, een watersysteem dat klaar is voor de toekomst én het verminderen van bodemdaling zijn de belangrijke punten waaraan het waterschap met het gebied samenwerkt.

De Boer aan het roer 

Een groep agrariërs uit de polder werkte in 2023 aan een toekomstvisie vanuit het project De Boer aan het Roer (U verlaat deze site). De agrariërs ervaren deze tijd als lastig; het landelijke beleid op landbouw is onvoorspelbaar en de toekomst van hun bedrijven is onzeker. In de toekomstvisie laten zij een toekomst zien waarin er gewerkt wordt aan weidevogelbeheer, een goede biodiversiteit, klimaatdoelen, stikstofreductie en een duurzaam bedrijfsinkomen. In 2024 werken alle partijen samen om de ideeën uit de toekomstvisie uit te voeren.  

Samen kom je verder  

Bestuurder Arjan van Rijn vindt het belangrijk dat Waterschap Amstel, Gooi en Vecht betrokken is in gebiedsprocessen en goed contact heeft met de verschillende polders. Arjan van Rijn: ‘De uitdagingen zijn groot en daarom ben ik blij dat we als waterschap de handen ineenslaan met boeren, de provincie en gemeenten. We gaan aan de slag om ervoor te zorgen dat het water schoner wordt en er meer biodiversiteit ontstaat. Ook werken we zo aan toekomstperspectief voor de boeren in ons gebied.’ 

intentie5.png