Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Bijeenkomst voor boeren op 30 januari en 8 februari

24 januari 2023

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseert voor de tweede keer boerenbijeenkomsten. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmiddag 30 januari in Wilnis en woensdagavond 8 februari 2023 op het hoofdkantoor van het waterschap in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst gaat het over de waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water.

koeien-in-de-wei-met-sloot.jpg

In 2022 is er voor boeren veel veranderd op het gebied van waterkwaliteit. De bufferstroken zijn ingevoerd. Dat zijn stukken grond waarop geen bemesting of gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt. Ook is er gestart met het in delen afschaffen van de derogatie (meer mest uitrijden dan 170 kg per hectare). En er zijn eco-regelingen ingevoerd.

Tijdens de boerenbijeenkomsten gaan we daarom in op waterkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Wat betekent dit bijvoorbeeld voor mestwetgeving? Hoe meten we de waterkwaliteit en wat doen we met de opgehaalde monitoringsgegevens?

De bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijk onderdeel. Daarna is er ruimte om in kleine groepen door te praten over onderwerpen als bodemdaling, mogelijkheden tot samenwerking en veranderingen in het keur- en schouwbeleid.

Aanmelden voor de bijeenkomsten

Boeren, loonwerkbedrijven en personen die meer dan 5 hectare grond bezitten, hebben een uitnodiging voor de bijeenkomsten ontvangen. Bent u boer en/of loonwerker in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en heeft u geen uitnodiging ontvangen maar wilt u wel komen? Dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected] (U verlaat deze site).

Communicatie verbeteren tussen waterschap en boeren

Het doel van de boerenbijeenkomsten is om boeren en loonwerkers te helpen met hun watertaken. Tijdens de bijeenkomst worden ze geïnformeerd over actuele onderwerpen en gaan we in gesprek tover wat er speelt in het gebied. Zo kunnen we de communicatie tussen het waterschap en de boeren en loonwerkers verbeteren. In 2023 worden de boerenbijeenkomsten voor de tweede keer georganiseerd. Bekijk hier een terugblik op de eerste bijeenkomsten in 2022 met Arjan van Rijn, bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.