Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Hou rekening met water en bodem bij woningbouw

30 maart 2023

We hebben steeds meer te maken met extreem weer zoals hevige regenval en droogte. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in kaart gebracht welke risico’s en kansen er zijn bij woningbouw, als je kijkt naar het water en de bodem. Dit is samengebracht in de geschiktheidskaart. Deze kaart laat zien hoe geschikt een gebied is voor het bouwen van woningen en wat de aandachtspunten zijn. Het waterschap wil hierover op basis van de geschiktheidskaart in gesprek met overheden in ons gebied.

Door de bouw van nieuwe woningen kan het zijn dat regenwater minder makkelijk de bodem in zakt. Ook maakt het de afvoer van regenwater lastiger. Daarnaast is er door de vraag naar woningen ook meer vraag naar drinkwater. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het inrichten van woningbouwlocaties en bij het bepalen van locaties voor nieuwe woningen.

Lid van het dagelijks bestuur Peter Smit: “Een toekomstbestendig watersysteem en bodem is een voorwaarde voor een veilige en leefbare woonomgeving. Nu en in de toekomst. Het is belangrijk dat er voor de start van woningbouw wordt gekeken naar de aan- en afvoer van water. En welke locaties juist kansen bieden. Wij nodigen overheden in ons gebied uit om te kijken hoe we bij woningbouw rekening kunnen houden met water en bodem. Zo creëren we een leefomgeving waarin onze kinderen en kleinkinderen veilig kunnen wonen, werken en verblijven.”

Kansen en risico’s

Om de aandachtspunten, kansen en risico’s voor woningbouw duidelijk te maken, heeft het waterschap de geschiktheidskaart ontwikkeld. Dit rapport laat zien hoe het gaat met de bodem en het grond- en oppervlaktewater. Ook geeft de geschiktheidskaart per gebied aan waar kans is op overstromingen en wateroverlast. En wat het mogelijke effect is van droogte in dit gebied. De geschiktheidskaart is een hulpmiddel bij gesprekken tussen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, overheden en andere partijen die betrokken zijn bij woningbouw in ons gebied.

Problemen water en bodem niet afwentelen

Tot 2050 moeten veel nieuwe woningen worden gebouwd. Met de geschiktheidskaart geeft het waterschap een eerste invulling aan een brief die de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer stuurden. In die brief staat onder andere dat we mogelijke problemen op het gebied van water en bodem niet op nieuwe generaties afwentelen, maar de private sector mag de problemen ook niet afwentelen op de publieke sector.

Bekijk de geschiktheidskaart

Podcast: Overal bouwen of rekening houden?

Luister ook de podcast over de invloed van klimaat en bodem op woningbouw die werd opgenomen naar aanleiding van de waterschapsverkiezingen In deze podcast spraken we met meteoroloog Reinier van den Berg, projectleider metropoolregio Amsterdam Els Meines, klimaatadaptie expert Yigall Schilp en gebiedsregisseur ruimtelijke ontwikkelingen Tom Schoenmaker.

Luister de podcast