Alert met hoogwater

04 januari 2024

Het water staat erg hoog in Nederland. Ook in ons gebied. Elke druppel water die nu valt, moet worden afgevoerd. Samen met andere waterschappen en Rijkswaterstaat werkt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hard om het waterpeil niet verder te laten stijgen.

hoogwater.jpg

Zo staat het water in de Amstel hoog. Het waterpeil is daar normaal -0,40 NAP, maar op dit moment is dat –0,25 NAP. Ook in de Vecht is het waterpeil normaal -0,40 NAP. Nu is het -0,15 NAP. We zijn alert en op dit moment kan ons gebied de hoeveelheid water nog aan. Maar de vaarten en sloten in ons gebied zijn vol en de grond kan niet meer water opnemen. Vanmiddag konden we tijdelijk extra water naar zee laten stromen. Daarom pompen de gemalen nog sneller. Zo zorgen we ervoor dat we ook volgende regenbuien aan kunnen.  

Update 10 januari 16.00 uur

Het waterpeil in het Markermeer is gedaald. Daarom zijn de sluisdeuren bij Huizen weer open.

Update dinsdag 9 januari 14.00 uur

Het water in het Markermeer daalt. Daarom worden de zandzakken bij de stuw aan de Labradorstroom in Huizen weggehaald. Als het water aan beide kanten van de sluis in Huizen gelijk staat, gaan de sluisdeuren weer open.

Update maandag 8 januari 16.00 uur

  • Op dinsdag 16 januari kunnen de deuren van sluizen bij Huizen waarschijnlijk weer open. Het waterpeil is dan aan beide kanten weer gelijk.
  • Vanaf woensdag 10 januari gaat waarschijnlijk het waterpeil in het Markermeer dalen.

De situatie bij Huizen is nu onder controle. Dat komt omdat we afgelopen weekend enkele maatregelen bij Huizen namen. Bij Huizen werden de deuren van de sluizen dichtgezet en verstevigd. Ook werd er een pomp geplaatst, een duiker afgesloten en een stuw verhoogd. 

Update vrijdag 5 januari 20.30 uur

De sluisdeuren bij Huizen zijn dichtgezet vanwege het hoge water op het Gooimeer en Markermeer. De situatie is onder controle. We zijn ter plekke en monitoren de situatie nauwlettend. Volgens onze inschattingen komt het water niet op het niveau van straten en huizen. We inventariseren op dit moment wat nodig is, en zetten alvast zandzakken in om de deuren van de sluis op te hogen zodat deze meer water kan tegenhouden. Zo nodig zetten we ook noodpompen in.

Maatregelen bij hoogwater 

Om wateroverlast te voorkomen werken we samen met andere waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen zorgen we ervoor dat: 

  • gemalen het teveel aan water naar de boezem pompen, zodat het water kan worden afgevoerd. De boezem is ons stelsel van kanalen, grachten en rivieren.
  • de waterstanden in het gebied zo stabiel mogelijk te houden. Tot het stopt met regenen. Dan kunnen we de waterstand weer omlaag krijgen.   
  • waterstanden worden gecontroleerd. Zo kunnen we snel ingrijpen als het nodig is.  

Sterke dijken 

We zien dat onze dijken er momenteel nog goed bij liggen. De afgelopen jaren hebben we de meest kwetsbare dijken steviger gemaakt. Op dit moment staat het waterpeil nog niet zo hoog dat extra maatregelen nodig zijn. Maar we blijven goed opletten. 

Wat kunt u doen? 

Ziet u scheuren of andere vormen in de dijk? Of loopt er water over een dijk heen? Bel dan met onze meldkamer via 0900 9394.