Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Start bouw windturbines op rioolwaterzuivering Amsterdam-West

07 juni 2024

Op rioolwaterzuivering Amsterdam-West worden 4 windturbines gebouwd. Samen met de zonneparken en de groengasinstallatie is het waterschap daarmee vanaf begin 2025 energieneutraal. De windturbines zijn in april 2025 klaar.

Rosan Kocken, gedeputeerde van provincie Noord-Holland gaf samen met Sander Mager, lid dagelijks bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht en Marcel Dommisse, manager zon en wind HVC het startsein. Het waterschap bouwt de 4 windturbines samen met duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf HVC.  

windturbines_2..jpg

Sander Mager, dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “De druk op het elektriciteitsnetwerk wordt komende jaren steeds groter. En door de groei van de stad moeten we steeds meer rioolwater zuiveren. We hebben duurzame energiebronnen nodig om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen. Samen met meer dan 24.000 zonnepanelen en onze groengasinstallatie, wekken de 4 windturbines straks evenveel energie op als we nodig hebben.” 

Gedeputeerde Rosan Kocken: “Deze 4 windturbines zijn gebouwd tijdens een windstiltegebied qua wetgeving. Omdat nieuwe landelijke normen er nog niet waren hebben we als provincie lokale regels opgesteld. Wij zijn er trots op dat deze 4 windturbines daarvan het eerste resultaat zijn.” 

Samen de energietransitie versnellen 

Het waterschap zet zich in voor de overstap naar duurzame energie. HVC helpt waterschappen en gemeenten hierbij. Ze doen dit door zonneparken en windparken te bouwen en beheren. Marcel Dommisse, manager zon en wind HVC: “Wij zijn trots dat we gestart zijn met de bouw van dit project, waarbij lokale kennis van het waterschap over de rioolwaterzuiveringen en de kennis van windenergieprojecten van HVC goed samenkomen. Zo kunnen we samen de energietransitie versnellen.windturbines_1.jpg

Maatregelen voor verkeer 

Als de fundering van de windturbines af is, start het opbouwen. Een fundering is de basis waarop de windturbine wordt gebouwd. Elke windturbine is 140 meter hoog. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen nodig.  Tijdens het bouwen van de fundering van de turbines wordt 1 rijstrook in beide richtingen afgesloten. Verkeer kan via de andere rijstrook erlangs. Om te windturbines te bouwen, sluiten we ongeveer 20 nachten de hele Westpoortweg. Het verkeer wordt dan omgeleid. 

Elektriciteit hetzelfde als gebruik 10.000 huishoudens  

De Noord-Hollandse gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Holland spraken in 2021 met elkaar af om voor 2030 2.7 terawattuur per jaar aan duurzame energie op te wekken. Dat is genoeg elektriciteit voor ongeveer 1 miljoen huishoudens in Noord-Holland. De 4 windturbines dragen 21.000 megawattuur per jaar hieraan bij. Dat is evenveel elektriciteit als ongeveer 10.000 Amsterdamse huishoudens gebruiken.