Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Zo duurzaam was het waterschap in 2023

17 juni 2024

Extreem weer komt steeds vaker voor. De natuur staat steeds meer onder druk en grondstoffen raken op. Ook in het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht zijn de gevolgen van klimaatverandering merkbaar. Daarom helpt het waterschap bij de overgang naar een circulaire en duurzame samenleving. Hoe we dat doen, staat in ons jaarverslag ‘duurzaamheid'.

Ronde Hoep ouderkerk aan de amstelSander Mager, lid van het dagelijks bestuur: “Ik ben heel trots dat we ook afgelopen jaar met ons vakmanschap vanuit Waterschap Amstel, Gooi en Vecht weer een echte bijdrage hebben geleverd aan de overgang naar een duurzame samenleving.”

Hoogtepunten 

Wat het waterschap in 2023 heeft bereikt:  

 • Het waterschap bereikte als eerste waterschap in Nederland niveau 4 op deCO2-prestatieladder.  
 • Door de Milieukostenindicator kon het waterschap maatregelen nemen die zorgen voor minder schade aan het milieu. 
 • Samen met gemeenten onderzocht het waterschap mogelijke projecten voor aquathermie. Dat is een manier om gebouwen te verwarmen en koelen met water uit rivieren, sloten en kanalen.  
 • Hoe reageert het onderwaterleven in de Sloterplas op het terugwinnen van warmte uit het water uit de plas? Daarvoor startte in 2023 een belangrijk onderzoek. 
 • We onderzochten of bedrijven in het Amsterdamse Havengebied gezuiverd rioolwater van rioolwaterzuivering Amsterdam-West kunnen gebruiken.  
 • We bereikten een akkoord voor de bouw van 4 windturbines bij rioolwaterzuivering Amsterdam-West.  
 • Het waterschap werkte mee aan de doelstellingen voor biodiversiteit van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. 

Doelen voor de toekomst 

Wat wil het waterschap de komende jaren bereiken: 

 • In 2025 meer energie maken dan gebruiken;
 • In 2028 een watersysteem beheren dat voldoet aan het biodiversiteitsherstelplan;
 • In 2028 het meest diervriendelijke waterschap van Nederland zijn;
 • In 2030 klimaatneutraal en in 2050 circulair zijn.

Grote veranderingen nodig  

Een nat jaar zoals in 2023 vorig jaar betekent dat onze poldergemalen veel elektriciteit gebruiken. Hierdoor gebruiken we meer energie dan we willen. Daarom moet het waterschap maatregelen nemen om de doelstellingen voor duurzaamheid te halen. Sander Mager: “Biodiversiteit, dierenwelzijn, circulariteit, klimaatneutraliteit en energietransitie gaan niet over dingen een beetje beter doen; het gaat over dingen fundamenteel anders doen.” 

Lees het hele duurzaamheidsverslag van 2023