Hoi ik ben Ilias Admi, jeugdbestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Sinds november 2022 zit ik namens het waterschap in het nationale jeugdwaterschap. Hier zijn alle jongerenambassadeurs van de verschillende waterschappen onderdeel van.

Aandacht vragen voor water

Als jeugdbestuurder wil ik jongeren laten beseffen wat er gaande is, hoe water van invloed is op onze toekomst. Heel veel jongeren weten bijvoorbeeld niet wat de impact is van een dijkdoorbraak. Dan stroomt een groot gedeelte van Nederland onder water. Ik vind het belangrijk dat hier meer aandacht voor komt.

Mijn eerste stap is het waterverhaal delen met jongeren!

Water wordt een steeds belangrijker onderwerp. Kijk bijvoorbeeld naar klimaatverandering en wat daarbij qua waterbeheer komt kijken. Het waterschap heeft hierin een belangrijke rol. Zij zorgen dat wij droge voeten houden. Ik vind het belangrijk dat onze omgeving zich hier bewust van is. Ik ga mijn best doen om de verbinding te zoeken met partijen uit onze regio zoals scholen, culturele instellingen en jongerenpanels. Mijn ervaring als kinderburgermeester van Amsterdam en ambassadeur voor Unicef gaan hier zeker bij helpen.