Klimaatontwrichting en het dreigende instorten van ecosystemen zijn voor mij de grote uitdaging van deze tijd. De urgentie is hoog en ik wil mij met alles inzetten om dat ten goede te keren. Ik zet me daarom al 20 jaar actief in om via de politiek de wereld groener en duurzamer te maken. Ik heb dat voor GroenLinks gedaan in de gemeenteraad Amsterdam (2014-2022) en als kandidaat voor het EP (2019).

In mijn tijd in de gemeenteraad was ik o.a. woordvoerder Duurzaamheid, woordvoerder Water en woordvoerder Groen. In die functie waren mijn inspanningen met regelmaat aanpalend bij die van de twee waterschappen die actief zijn in Amsterdam: ik heb me ingespannen voor het verhogen van het waterpeil in Landelijk Noord om veenoxidatie tegen te gaan, ingezet voor terugwinnen van grondstoffen uit rioolslib, en voor het winnen van warmte uit oppervlaktewater.

Waterschappen zijn een belangrijke en onderschatte bestuurlijke laag, sowieso maar zeker voor wie zich inzet voor duurzaamheid. En met de stijging van de zeespiegel, de droogte, de stikstofcrisis zal het waterschap alleen maar aan belang winnen en ook vaker in de  schijnwerpers van publieke belangstelling komen te staan. Ik wil me de komende vier jaar graag inzetten op de volgende thema’s: het vertragen van veenoxidatie en bodemdaling, klimaatmitigatie, het versterken van biodiversiteit en het terugwinnen van grondstoffen uit rioolslib.

Waterschappen zijn een belangrijke en onderschatte bestuurlijke laag.

De mooiste plek in het waterschap is het Muiderslot. Dat vond ik als liefhebber van ridders al sinds mijn kindertijd. Maar nu ik geleerd heb dat op die plek drie watersystemen samenkomen, er een 400 jaar oude sluis ligt, en een historische waterkering, heeft de plek alleen maar aan betekenis gewonnen.

Nevenfuncties

Betaald

  • Directeur/Eigenaar TAQT Training en Advies, Amsterdam