13e eeuw: Aanleg zeedijk en begin van de stad Amsterdam

In de 13e eeuw legt men de Zeedijk en andere rivierdijken, sluizen en dammen aan.

Daardoor kunnen de bewoners de hoogte van het water achter de dijken beter regelen.

Begin van de stad

Met de dijken is het Amstelgebied een stuk veiliger geworden. Er ontstaan 5 buurten die al snel tot de stad Amsterdam uitgroeien.

Langs de Zeedijk staan hutten voor vissers. Maar ook twee kloosters: het Cellezusters- of Sint Alexiusklooster (tussen Zeedijk 106 en 120). En het Minderbroeders- of Grauwmonnikenklooster (tussen Zeedijk 132 en 138).

Kaart van Amsterdam (rond 1200). De Zeedijk ziet u aan de oostkant van de Amstel. De dijk gaat in een bocht om de stad heen.

Lees meer over de geschiedenis van de Zeedijk