1860: Bouw van het eerste gemaal

De bouw van het eerste gemaal op stoom door de Belgische markies De Béthune.

De markies probeerde de Bethunepolder droog te maken. Maar de polder bleef te nat voor landbouw.

Lees meer over de geschiedenis van het oude gemaal Bethune