1930: De bouw van een nieuw gemaal

De bouw van het gemaal Bethune op de plaats van het afgebroken stoomgemaal.

De Bethunepolder kan nu wel voor landbouw gebruikt worden.  De gemeente Amsterdam maakt drinkwater van water uit de polder.

Lees meer over de geschiedenis van het oude gemaal Bethune