10 en 11e eeuw: Het veengebied

In de 10e en 11e eeuw trekken boeren naar dit veengebied. Zij willen de grond vruchtbaar maken voor landbouw. Om water uit het veen te halen graven zij sloten. Deze liggen vanaf de oevers van het IJ landinwaarts. Doordat er water uit het veen gehaald wordt, zakt de bodem.

Het water moet dus doorlopend weggepompt worden. Het land komt steeds lager te liggen, zelfs lager dan het IJ. Hierdoor wordt het gebied kwetsbaar voor overstromingen.

Lees meer over de geschiedenis van gemaal Haarlemmerweg